Lyngdal Byggeforretning AS
Juridisk navn:  Lyngdal Byggeforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38330850
Postboks 130 Kvavik Fax: 38330851
4575 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 919677341
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Antall ansatte: 143
Etableringsdato: 8/7/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.01%
Resultat  
  
18.76%
Egenkapital  
  
7.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 169.428.000 162.894.000 174.254.000 163.434.000 159.304.000
Resultat: 5.185.000 4.366.000 6.250.000 4.211.000 2.856.000
Egenkapital: 53.247.000 49.327.000 47.312.000 46.440.000 44.786.000
Regnskap for  Lyngdal Byggeforretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 169.428.000 162.894.000 174.254.000 163.434.000 159.304.000
Driftskostnader -164.630.000 -159.388.000 -168.584.000 -160.176.000 -157.325.000
Driftsresultat 4.798.000 3.507.000 5.670.000 3.259.000 1.978.000
Finansinntekter 448.000 925.000 648.000 1.037.000 995.000
Finanskostnader -62.000 -67.000 -67.000 -84.000 -117.000
Finans 386.000 858.000 581.000 953.000 878.000
Resultat før skatt 5.185.000 4.366.000 6.250.000 4.211.000 2.856.000
Skattekostnad -1.264.000 -1.001.000 -1.628.000 -1.207.000 -775.000
Årsresultat 3.920.000 3.365.000 4.622.000 3.004.000 2.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.387.000 6.147.000 6.226.000 6.295.000 7.826.000
Sum omløpsmidler 72.762.000 71.621.000 70.971.000 66.528.000 61.145.000
Sum eiendeler 79.149.000 77.768.000 77.197.000 72.823.000 68.971.000
Sum opptjent egenkapital 44.247.000 40.327.000 38.312.000 37.440.000 35.786.000
Sum egenkapital 53.247.000 49.327.000 47.312.000 46.440.000 44.786.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 700.000
Sum kortsiktig gjeld 25.902.000 28.441.000 29.885.000 26.383.000 23.486.000
Sum gjeld og egenkapital 79.149.000 77.768.000 77.197.000 72.823.000 68.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 169.214.000 162.754.000 174.087.000 163.221.000 158.997.000
Andre inntekter 214.000 140.000 167.000 213.000 307.000
Driftsinntekter 169.428.000 162.894.000 174.254.000 163.434.000 159.304.000
Varekostnad -119.645.000 -114.252.000 -121.554.000 -116.658.000 -113.491.000
Lønninger -28.924.000 -28.871.000 -28.328.000 -26.888.000 -27.059.000
Avskrivning -866.000 -836.000 -1.090.000 -1.582.000 -1.602.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.195.000 -15.429.000 -17.612.000 -15.048.000 -15.173.000
Driftskostnader -164.630.000 -159.388.000 -168.584.000 -160.176.000 -157.325.000
Driftsresultat 4.798.000 3.507.000 5.670.000 3.259.000 1.978.000
Finansinntekter 448.000 925.000 648.000 1.037.000 995.000
Finanskostnader -62.000 -67.000 -67.000 -84.000 -117.000
Finans 386.000 858.000 581.000 953.000 878.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.350.000 -2.550.000 -1.350.000 -1.200.000
Årsresultat 3.920.000 3.365.000 4.622.000 3.004.000 2.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.315.000 1.366.000 1.301.000 865.000 767.000
Fast eiendom 14.000 17.000 20.000 23.000 26.000
Maskiner anlegg 2.395.000 2.102.000 2.242.000 2.745.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.371.000
Sum varige driftsmidler 2.409.000 2.119.000 2.262.000 2.768.000 4.397.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.663.000 2.663.000 2.663.000 2.663.000 2.663.000
Sum anleggsmidler 6.387.000 6.147.000 6.226.000 6.295.000 7.826.000
Varebeholdning 27.958.000 25.257.000 23.081.000 21.562.000 19.456.000
Kundefordringer 22.117.000 23.744.000 27.267.000 23.784.000 24.963.000
Andre fordringer 11.367.000 4.899.000 4.003.000 4.234.000 4.807.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.320.000 12.722.000 13.120.000 13.148.000 10.120.000
Sum omløpsmidler 72.762.000 71.621.000 70.971.000 66.528.000 61.145.000
Sum eiendeler 79.149.000 77.768.000 77.197.000 72.823.000 68.971.000
Sum opptjent egenkapital 44.247.000 40.327.000 38.312.000 37.440.000 35.786.000
Sum egenkapital 53.247.000 49.327.000 47.312.000 46.440.000 44.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 700.000
Leverandørgjeld 15.583.000 18.894.000 16.892.000 15.898.000 14.500.000
Betalbar skatt 1.214.000 1.065.000 2.065.000 1.306.000 819.000
Skyldig offentlige avgifter 3.427.000 2.832.000 4.089.000 3.632.000 3.232.000
Utbytte 0 -1.350.000 -2.550.000 -1.350.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 5.678.000 4.300.000 4.289.000 4.197.000 3.734.000
Sum kortsiktig gjeld 25.902.000 28.441.000 29.885.000 26.383.000 23.486.000
Sum gjeld og egenkapital 79.149.000 77.768.000 77.197.000 72.823.000 68.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.860.000 43.180.000 41.086.000 40.145.000 37.659.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.5 2.4 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8
Soliditet 67.3 63.4 61.3 63.8 64.9
Resultatgrad 2.8 2.2 3.3 2.0 1.2
Rentedekningsgrad 77.4 52.3 84.6 51.1 25.4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 5.7 8.2 5.9 4.3
Signatur
02.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex