Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Bokhandel AS
Juridisk navn:  Lyngdal Bokhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38345121
Agnefestveien 12 Agnefestveien 12 Fax: 38345660
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 986917543
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/2/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.97%
Resultat  
  
102.63%
Egenkapital  
  
0.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.613.000 2.588.000 5.427.000 6.643.000 6.415.000
Resultat: 4.000 -152.000 162.000 200.000 56.000
Egenkapital: 1.297.000 1.293.000 1.445.000 1.323.000 1.177.000
Regnskap for  Lyngdal Bokhandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.613.000 2.588.000 5.427.000 6.643.000 6.415.000
Driftskostnader -2.610.000 -2.741.000 -5.266.000 -6.445.000 -6.368.000
Driftsresultat 3.000 -153.000 161.000 197.000 46.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 6.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000 9.000
Resultat før skatt 4.000 -152.000 162.000 200.000 56.000
Skattekostnad 0 0 -41.000 -54.000 -15.000
Årsresultat 4.000 -152.000 121.000 146.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.786.000 1.573.000 1.861.000 2.224.000 2.045.000
Sum eiendeler 1.794.000 1.576.000 1.864.000 2.227.000 2.048.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 993.000 1.145.000 1.023.000 877.000
Sum egenkapital 1.297.000 1.293.000 1.445.000 1.323.000 1.177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 283.000 419.000 904.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 1.576.000 1.864.000 2.227.000 2.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.613.000 2.588.000 5.427.000 6.643.000 6.415.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.613.000 2.588.000 5.427.000 6.643.000 6.415.000
Varekostnad -1.474.000 -1.570.000 -3.848.000 -4.893.000 -4.739.000
Lønninger -686.000 -710.000 -904.000 -998.000 -1.088.000
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -450.000 -461.000 -514.000 -554.000 -539.000
Driftskostnader -2.610.000 -2.741.000 -5.266.000 -6.445.000 -6.368.000
Driftsresultat 3.000 -153.000 161.000 197.000 46.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 6.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 -152.000 121.000 146.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 1.254.000 992.000 996.000 963.000 954.000
Kundefordringer 69.000 100.000 97.000 395.000 249.000
Andre fordringer 57.000 10.000 10.000 556.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 406.000 471.000 757.000 310.000 748.000
Sum omløpsmidler 1.786.000 1.573.000 1.861.000 2.224.000 2.045.000
Sum eiendeler 1.794.000 1.576.000 1.864.000 2.227.000 2.048.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 993.000 1.145.000 1.023.000 877.000
Sum egenkapital 1.297.000 1.293.000 1.445.000 1.323.000 1.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Leverandørgjeld 343.000 154.000 235.000 695.000 675.000
Betalbar skatt 0 0 41.000 54.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 73.000 71.000 75.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 57.000 73.000 79.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 283.000 419.000 904.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 1.576.000 1.864.000 2.227.000 2.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.289.000 1.290.000 1.442.000 1.320.000 1.188.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.6 4.4 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 2.1 1.4 1.3
Soliditet 72.3 8 77.5 59.4 57.5
Resultatgrad 0.1 -5.9 3 3.0 0.7
Rentedekningsgrad 80.5 67.7 19.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.3 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.2 -9.6 8.8 9.1 2.8
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex