Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyng & Løberg As
Juridisk navn:  Lyng & Løberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35588450
Liegata 25 Liegata 25 Fax: 35588451
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 914057507
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.86%
Resultat  
  
60.78%
Egenkapital  
  
6.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.360.000 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000
Resultat: 701.000 436.000 878.000 498.000 584.000
Egenkapital: 926.000 868.000 833.000 749.000 843.000
Regnskap for  Lyng & Løberg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.360.000 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000
Driftskostnader -10.725.000 -9.896.000 -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000
Driftsresultat 635.000 444.000 833.000 490.000 572.000
Finansinntekter 69.000 -5.000 48.000 10.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 66.000 -8.000 45.000 7.000 12.000
Resultat før skatt 701.000 436.000 878.000 498.000 584.000
Skattekostnad -143.000 -101.000 -195.000 -122.000 -147.000
Årsresultat 558.000 335.000 683.000 376.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 270.000 298.000 150.000 161.000
Sum omløpsmidler 2.725.000 2.584.000 2.558.000 2.459.000 2.532.000
Sum eiendeler 2.983.000 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000
Sum opptjent egenkapital 876.000 818.000 783.000 699.000 793.000
Sum egenkapital 926.000 868.000 833.000 749.000 843.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 2.057.000 1.986.000 2.023.000 1.859.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 2.983.000 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.325.000 10.255.000 12.180.000 10.722.000 10.568.000
Andre inntekter 35.000 85.000 35.000 13.000 16.000
Driftsinntekter 11.360.000 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000
Varekostnad -5.178.000 -4.507.000 -5.796.000 -5.136.000 -4.514.000
Lønninger -3.533.000 -3.491.000 -3.741.000 -3.433.000 -3.830.000
Avskrivning -20.000 -33.000 -30.000 -29.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.994.000 -1.865.000 -1.815.000 -1.647.000 -1.657.000
Driftskostnader -10.725.000 -9.896.000 -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000
Driftsresultat 635.000 444.000 833.000 490.000 572.000
Finansinntekter 69.000 -5.000 48.000 10.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 66.000 -8.000 45.000 7.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -300.000 -600.000 -470.000 -400.000
Årsresultat 558.000 335.000 683.000 376.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 10.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 28.000 61.000 76.000 88.000
Sum varige driftsmidler 8.000 28.000 61.000 76.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 233.000 233.000 233.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 258.000 270.000 298.000 150.000 161.000
Varebeholdning 928.000 822.000 772.000 767.000 786.000
Kundefordringer 707.000 1.329.000 919.000 1.034.000 1.232.000
Andre fordringer 253.000 306.000 259.000 112.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 837.000 126.000 608.000 546.000 393.000
Sum omløpsmidler 2.725.000 2.584.000 2.558.000 2.459.000 2.532.000
Sum eiendeler 2.983.000 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000
Sum opptjent egenkapital 876.000 818.000 783.000 699.000 793.000
Sum egenkapital 926.000 868.000 833.000 749.000 843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 11.000
Leverandørgjeld 547.000 499.000 303.000 438.000 477.000
Betalbar skatt 150.000 108.000 199.000 132.000 136.000
Skyldig offentlige avgifter 367.000 413.000 372.000 427.000 407.000
Utbytte -500.000 -300.000 -600.000 -470.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 494.000 637.000 549.000 391.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 2.057.000 1.986.000 2.023.000 1.859.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 2.983.000 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 598.000 535.000 600.000 693.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 31.0 30.4 29.2 28.7 31.3
Resultatgrad 5.6 4.3 6.8 4.6 5.4
Rentedekningsgrad 211.7 1 277.7 163.3 190.7
Gjeldsgrad 2.2 2.3 2.4 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 15.4 30.8 19.2 21.8
Signatur
25.03.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.03.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex