Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lykken Transport AS
Juridisk navn:  Lykken Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32131650
Begnaveien 17 Begnaveien 17 Fax: 61367777
3517 Hønefoss 3517 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 980406180
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: filefjell resort as
Regnskapsfører: Arild Bråten Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.46%
Resultat  
  
-337.5%
Egenkapital  
  
-18.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 354.000 1.025.000 678.000 884.000 796.000
Resultat: -76.000 32.000 -97.000 -7.000 30.000
Egenkapital: 326.000 402.000 370.000 467.000 414.000
Regnskap for  Lykken Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 354.000 1.025.000 678.000 884.000 796.000
Driftskostnader -419.000 -1.002.000 -777.000 -897.000 -754.000
Driftsresultat -65.000 24.000 -99.000 -13.000 41.000
Finansinntekter -11.000 10.000 6.000 14.000 -3.000
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 -8.000 -9.000
Finans -11.000 8.000 2.000 6.000 -12.000
Resultat før skatt -76.000 32.000 -97.000 -7.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -52.000
Årsresultat -76.000 32.000 -97.000 -7.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 227.000 298.000 373.000 574.000
Sum omløpsmidler 326.000 305.000 197.000 269.000 417.000
Sum eiendeler 326.000 532.000 495.000 642.000 991.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 302.000 270.000 367.000 314.000
Sum egenkapital 326.000 402.000 370.000 467.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 46.000 90.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000 130.000 79.000 86.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 532.000 495.000 643.000 991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 351.000 1.025.000 678.000 779.000 796.000
Andre inntekter 3.000 0 0 105.000 0
Driftsinntekter 354.000 1.025.000 678.000 884.000 796.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -200.000 -595.000 -408.000 -473.000 -386.000
Avskrivning -27.000 -81.000 -81.000 -99.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -326.000 -288.000 -325.000 -294.000
Driftskostnader -419.000 -1.002.000 -777.000 -897.000 -754.000
Driftsresultat -65.000 24.000 -99.000 -13.000 41.000
Finansinntekter -11.000 10.000 6.000 14.000 -3.000
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 -8.000 -9.000
Finans -11.000 8.000 2.000 6.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 32.000 -97.000 -7.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 162.000 243.000 324.000 539.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 162.000 243.000 324.000 539.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 65.000 55.000 49.000 35.000
Sum anleggsmidler 0 227.000 298.000 373.000 574.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 71.000 35.000 44.000 38.000
Andre fordringer 0 1.000 1.000 1.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 233.000 160.000 224.000 303.000
Sum omløpsmidler 326.000 305.000 197.000 269.000 417.000
Sum eiendeler 326.000 532.000 495.000 642.000 991.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 302.000 270.000 367.000 314.000
Sum egenkapital 326.000 402.000 370.000 467.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 46.000 90.000 365.000
Leverandørgjeld -1.000 7.000 4.000 4.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 63.000 33.000 33.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 60.000 42.000 49.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000 130.000 79.000 86.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 532.000 495.000 643.000 991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 327.000 175.000 118.000 183.000 205.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 3.1 2.0
Likviditetsgrad 2 2.3 2.5 3.1 2.0
Soliditet 100.3 75.6 74.7 72.6 41.8
Resultatgrad -18.4 2.3 -14.6 -1.5 5.2
Rentedekningsgrad 1 -24.8 -1.6 4.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -23.4 6.4 -18.8 0.2 3.8
Signatur
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex