Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyderhornsvei 40 Utbygging AS
Juridisk navn:  Lyderhornsvei 40 Utbygging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55348600
Damsgårdsveien 145 Damsgårdsveien 145 Fax:
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988785210
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
54.35%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -63.000 -138.000 -741.000 -911.000 -855.000
Egenkapital: -2.938.000 -2.875.000 -2.737.000 -1.996.000 -1.084.000
Regnskap for  Lyderhornsvei 40 Utbygging AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -63.000 -138.000 -740.000 -912.000 -861.000
Driftsresultat -63.000 -138.000 -741.000 -912.000 -861.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 6.000
Resultat før skatt -63.000 -138.000 -741.000 -911.000 -855.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -138.000 -741.000 -911.000 -855.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 129.000 12.000 66.000 326.000
Sum eiendeler 60.000 129.000 12.000 66.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -3.038.000 -2.975.000 -2.837.000 -2.096.000 -1.184.000
Sum egenkapital -2.938.000 -2.875.000 -2.737.000 -1.996.000 -1.084.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 3.003.000 2.749.000 2.061.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 128.000 12.000 65.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 -46.000 -654.000 -822.000 -806.000
Lønninger 0 -43.000 -43.000 -43.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -49.000 -43.000 -47.000 -48.000
Driftskostnader -63.000 -138.000 -740.000 -912.000 -861.000
Driftsresultat -63.000 -138.000 -741.000 -912.000 -861.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -138.000 -741.000 -911.000 -855.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 129.000 12.000 66.000 326.000
Sum omløpsmidler 41.000 129.000 12.000 66.000 326.000
Sum eiendeler 60.000 129.000 12.000 66.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -3.038.000 -2.975.000 -2.837.000 -2.096.000 -1.184.000
Sum egenkapital -2.938.000 -2.875.000 -2.737.000 -1.996.000 -1.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 53.000 89.000 61.000 610.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.950.000 2.950.000 2.660.000 2.000.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 3.003.000 2.749.000 2.061.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 128.000 12.000 65.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.957.000 -2.874.000 -2.737.000 -1.995.000 -1.084.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.3
Soliditet -4896.7 -2246.1 -22808.3 -3070.8 -332.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.3
Total kapitalrentabilitet -107.8 -1401.5 -262.3
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR I FELLESSKAP
JOHANNESEN ØYSTEIN
STOLTZ CHRISTIAN KIELLAND
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex