Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyderhornsvei 291 As
Juridisk navn:  Lyderhornsvei 291 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lyderhornsveien 291 Lyderhornsveien 291 Fax:
5171 Loddefjord 5171 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997726340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.43%
Resultat  
  
-26.28%
Egenkapital  
  
3.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 603.000 583.000 576.000 485.000 478.000
Resultat: 289.000 392.000 374.000 186.000 226.000
Egenkapital: 1.205.000 1.169.000 1.092.000 1.071.000 925.000
Regnskap for  Lyderhornsvei 291 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 603.000 583.000 576.000 485.000 478.000
Driftskostnader -254.000 -129.000 -134.000 -224.000 -163.000
Driftsresultat 349.000 454.000 441.000 261.000 315.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -60.000 -62.000 -67.000 -75.000 -90.000
Finans -60.000 -62.000 -67.000 -75.000 -88.000
Resultat før skatt 289.000 392.000 374.000 186.000 226.000
Skattekostnad -64.000 -84.000 -83.000 -40.000 -49.000
Årsresultat 226.000 308.000 291.000 146.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.255.000 2.835.000 2.916.000 2.997.000 3.078.000
Sum omløpsmidler 369.000 364.000 423.000 184.000 175.000
Sum eiendeler 3.624.000 3.199.000 3.339.000 3.181.000 3.253.000
Sum opptjent egenkapital 1.105.000 1.069.000 992.000 971.000 825.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.169.000 1.092.000 1.071.000 925.000
Sum langsiktig gjeld 1.382.000 1.569.000 1.764.000 1.949.000 2.126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.036.000 461.000 483.000 161.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 3.623.000 3.199.000 3.339.000 3.181.000 3.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 603.000 583.000 576.000 485.000 478.000
Driftsinntekter 603.000 583.000 576.000 485.000 478.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -92.000 -82.000 -81.000 -81.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -47.000 -53.000 -143.000 -87.000
Driftskostnader -254.000 -129.000 -134.000 -224.000 -163.000
Driftsresultat 349.000 454.000 441.000 261.000 315.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -60.000 -62.000 -67.000 -75.000 -90.000
Finans -60.000 -62.000 -67.000 -75.000 -88.000
Konsernbidrag -190.000 -231.000 -270.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 308.000 291.000 146.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.255.000 2.835.000 2.916.000 2.997.000 3.078.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.255.000 2.835.000 2.916.000 2.997.000 3.078.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.255.000 2.835.000 2.916.000 2.997.000 3.078.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 10.000
Andre fordringer 27.000 0 39.000 28.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 342.000 364.000 384.000 156.000 96.000
Sum omløpsmidler 369.000 364.000 423.000 184.000 175.000
Sum eiendeler 3.624.000 3.199.000 3.339.000 3.181.000 3.253.000
Sum opptjent egenkapital 1.105.000 1.069.000 992.000 971.000 825.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.169.000 1.092.000 1.071.000 925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 143.000 147.000 148.000 148.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.382.000 1.569.000 1.764.000 1.949.000 2.126.000
Leverandørgjeld 754.000 0 0 2.000 77.000
Betalbar skatt 0 18.000 0 40.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 0 140.000 125.000 104.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 303.000 358.000 16.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.036.000 461.000 483.000 161.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 3.623.000 3.199.000 3.339.000 3.181.000 3.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -667.000 -97.000 -60.000 23.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.9 1.1 0.9
Soliditet 33.3 36.5 32.7 33.7 28.4
Resultatgrad 57.9 77.9 76.6 53.8 65.9
Rentedekningsgrad 5.8 7.3 6.6 3.5 3.5
Gjeldsgrad 2 1.7 2.1 2 2.5
Total kapitalrentabilitet 9.6 14.2 13.2 8.2 9.7
Signatur
22.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex