Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyderhornslien 41
Juridisk navn:  Lyderhornslien 41
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
6285 Lyderhornslien 41 C/O Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666 St Olavs Plass V/ Obos Stor-Bergen Inger Bang Lunds Vei 4 Fax:
0129 Oslo 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995713276
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/2010
Foretakstype: ESEK
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
20.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 368.000 368.000 367.000 362.000 67.000
Resultat: 33.000 33.000 41.000 30.000 -14.000
Egenkapital: 200.000 166.000 133.000 92.000 61.000
Regnskap for  Lyderhornslien 41
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 368.000 368.000 367.000 362.000 67.000
Driftskostnader -336.000 -337.000 -326.000 -333.000 -81.000
Driftsresultat 31.000 31.000 41.000 30.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Resultat før skatt 33.000 33.000 41.000 30.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 33.000 41.000 30.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 254.000 184.000 157.000 128.000 95.000
Sum eiendeler 254.000 184.000 157.000 128.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 91.000 58.000 17.000 -14.000
Sum egenkapital 200.000 166.000 133.000 92.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 18.000 24.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 184.000 157.000 128.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 368.000 368.000 367.000 362.000 67.000
Driftsinntekter 368.000 368.000 367.000 362.000 67.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -79.000 -73.000 -77.000 -73.000 -27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -264.000 -249.000 -260.000 -54.000
Driftskostnader -336.000 -337.000 -326.000 -333.000 -81.000
Driftsresultat 31.000 31.000 41.000 30.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 33.000 41.000 30.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 0
Andre fordringer 3.000 11.000 13.000 22.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 251.000 173.000 144.000 103.000 81.000
Sum omløpsmidler 254.000 184.000 157.000 128.000 95.000
Sum eiendeler 254.000 184.000 157.000 128.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 91.000 58.000 17.000 -14.000
Sum egenkapital 200.000 166.000 133.000 92.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 10.000 15.000 25.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 3.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 5.000 5.000 7.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 18.000 24.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 184.000 157.000 128.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 166.000 133.000 92.000 62.000
Likviditetsgrad 1 4.7 10.2 6.5 3.6 2.9
Likviditetsgrad 2 4.8 10.3 6.6 3.6 2.9
Soliditet 78.7 90.2 84.7 71.9 64.9
Resultatgrad 8.4 8.4 11.2 8.3 -20.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.0 17.9 26.1 23.4 -14.9
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex