Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyderhorn Eiendom As
Juridisk navn:  Lyderhorn Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lyderhornsveien 295 Lyderhornsveien 295 Fax:
5171 Loddefjord 5171 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999571964
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.78%
Resultat  
  
-19.84%
Egenkapital  
  
17.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.652.000 1.682.000 1.618.000 1.635.000 1.502.000
Resultat: 493.000 615.000 585.000 541.000 291.000
Egenkapital: 2.421.000 2.062.000 1.514.000 994.000 434.000
Regnskap for  Lyderhorn Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.652.000 1.682.000 1.618.000 1.635.000 1.502.000
Driftskostnader -885.000 -755.000 -715.000 -748.000 -763.000
Driftsresultat 766.000 927.000 903.000 888.000 738.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -274.000 -313.000 -318.000 -347.000 -447.000
Finans -274.000 -313.000 -318.000 -347.000 -447.000
Resultat før skatt 493.000 615.000 585.000 541.000 291.000
Skattekostnad -34.000 -67.000 -64.000 20.000 -79.000
Årsresultat 458.000 548.000 520.000 560.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.097.000 13.459.000 13.754.000 14.065.000 14.425.000
Sum omløpsmidler 657.000 848.000 577.000 653.000 177.000
Sum eiendeler 13.754.000 14.307.000 14.331.000 14.718.000 14.602.000
Sum opptjent egenkapital 2.391.000 2.032.000 1.484.000 964.000 404.000
Sum egenkapital 2.421.000 2.062.000 1.514.000 994.000 434.000
Sum langsiktig gjeld 10.894.000 11.496.000 12.162.000 13.042.000 13.933.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 749.000 655.000 681.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 13.755.000 14.307.000 14.331.000 14.717.000 14.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.652.000 1.682.000 1.618.000 1.635.000 1.502.000
Driftsinntekter 1.652.000 1.682.000 1.618.000 1.635.000 1.502.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -362.000 -361.000 -361.000 -360.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -523.000 -394.000 -354.000 -388.000 -403.000
Driftskostnader -885.000 -755.000 -715.000 -748.000 -763.000
Driftsresultat 766.000 927.000 903.000 888.000 738.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -274.000 -313.000 -318.000 -347.000 -447.000
Finans -274.000 -313.000 -318.000 -347.000 -447.000
Konsernbidrag 0 -548.000 -520.000 -560.000 -213.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 458.000 548.000 520.000 560.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.097.000 13.459.000 13.754.000 14.065.000 14.425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.097.000 13.459.000 13.754.000 14.065.000 14.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.097.000 13.459.000 13.754.000 14.065.000 14.425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 288.000 570.000 562.000 578.000 164.000
Andre fordringer 1.000 9.000 8.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 368.000 269.000 7.000 65.000 5.000
Sum omløpsmidler 657.000 848.000 577.000 653.000 177.000
Sum eiendeler 13.754.000 14.307.000 14.331.000 14.718.000 14.602.000
Sum opptjent egenkapital 2.391.000 2.032.000 1.484.000 964.000 404.000
Sum egenkapital 2.421.000 2.062.000 1.514.000 994.000 434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.741.000 1.853.000 1.964.000 2.072.000 2.252.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.894.000 11.496.000 12.162.000 13.042.000 13.933.000
Leverandørgjeld 0 120.000 27.000 45.000 10.000
Betalbar skatt 146.000 178.000 173.000 160.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 77.000 95.000 105.000 16.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 374.000 360.000 371.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 749.000 655.000 681.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 13.755.000 14.307.000 14.331.000 14.717.000 14.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 217.000 99.000 -78.000 -28.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 0.9 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 0.9 1.0 0.8
Soliditet 17.6 14.4 10.6 6.8 3.0
Resultatgrad 46.4 55.1 55.8 54.3 49.1
Rentedekningsgrad 2.8 3 2.8 2.6 1.7
Gjeldsgrad 4.7 5.9 8.5 13.8 32.6
Total kapitalrentabilitet 5.6 6.5 6.3 6.0 5.1
Signatur
24.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex