Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyderhorn Borettslag
Juridisk navn:  Lyderhorn Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93440243
C/O Obos Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Stor-Bergen Vestre Strømkaien 7 Fax: 55506755
0129 Oslo 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 951437468
Aksjekapital: 51.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/8/1969
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.53%
Resultat  
  
162.33%
Egenkapital  
  
77.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.068.000 25.649.000 24.388.000 22.334.000 21.248.000
Resultat: 10.243.000 -16.433.000 -11.470.000 -13.657.000 -49.000
Egenkapital: -2.918.000 -13.162.000 3.271.000 14.741.000 28.398.000
Regnskap for  Lyderhorn Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.068.000 25.649.000 24.388.000 22.334.000 21.248.000
Driftskostnader -14.953.000 -40.415.000 -34.100.000 -33.967.000 -19.390.000
Driftsresultat 12.114.000 -14.766.000 -9.713.000 -11.633.000 1.858.000
Finansinntekter 32.000 177.000 165.000 283.000 340.000
Finanskostnader -1.903.000 -1.844.000 -1.921.000 -2.306.000 -2.247.000
Finans -1.871.000 -1.667.000 -1.756.000 -2.023.000 -1.907.000
Resultat før skatt 10.243.000 -16.433.000 -11.470.000 -13.657.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.243.000 -16.433.000 -11.470.000 -13.657.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.298.000 96.457.000 96.618.000 96.829.000 97.276.000
Sum omløpsmidler 7.736.000 6.749.000 10.549.000 17.025.000 34.540.000
Sum eiendeler 104.034.000 103.206.000 107.167.000 113.854.000 131.816.000
Sum opptjent egenkapital -2.969.000 -13.212.000 3.221.000 14.690.000 28.347.000
Sum egenkapital -2.918.000 -13.162.000 3.271.000 14.741.000 28.398.000
Sum langsiktig gjeld 103.113.000 110.400.000 97.463.000 93.614.000 99.370.000
Sum kortsiktig gjeld 3.839.000 5.968.000 6.433.000 5.500.000 4.049.000
Sum gjeld og egenkapital 104.034.000 103.207.000 107.168.000 113.855.000 131.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 27.068.000 25.649.000 24.388.000 22.334.000 21.248.000
Driftsinntekter 27.068.000 25.649.000 24.388.000 22.334.000 21.248.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.049.000 -1.880.000 -2.122.000 -1.787.000 -1.718.000
Avskrivning -187.000 -187.000 -187.000 -188.000 -241.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.717.000 -38.348.000 -31.791.000 -31.992.000 -17.431.000
Driftskostnader -14.953.000 -40.415.000 -34.100.000 -33.967.000 -19.390.000
Driftsresultat 12.114.000 -14.766.000 -9.713.000 -11.633.000 1.858.000
Finansinntekter 32.000 177.000 165.000 283.000 340.000
Finanskostnader -1.903.000 -1.844.000 -1.921.000 -2.306.000 -2.247.000
Finans -1.871.000 -1.667.000 -1.756.000 -2.023.000 -1.907.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.243.000 -16.433.000 -11.470.000 -13.657.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 91.715.000 91.715.000 91.715.000 91.715.000 91.715.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 287.000 474.000 662.000 849.000 1.037.000
Sum varige driftsmidler 92.002.000 92.189.000 92.376.000 92.563.000 92.752.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.296.000 4.268.000 4.241.000 4.266.000 4.525.000
Sum anleggsmidler 96.298.000 96.457.000 96.618.000 96.829.000 97.276.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.170.000 1.809.000 141.000 140.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.566.000 4.940.000 10.408.000 16.885.000 34.361.000
Sum omløpsmidler 7.736.000 6.749.000 10.549.000 17.025.000 34.540.000
Sum eiendeler 104.034.000 103.206.000 107.167.000 113.854.000 131.816.000
Sum opptjent egenkapital -2.969.000 -13.212.000 3.221.000 14.690.000 28.347.000
Sum egenkapital -2.918.000 -13.162.000 3.271.000 14.741.000 28.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.604.000 1.613.000 1.606.000 1.645.000 0
Sum langsiktig gjeld 103.113.000 110.400.000 97.463.000 93.614.000 99.370.000
Leverandørgjeld 1.854.000 3.004.000 2.446.000 2.016.000 1.942.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 124.000 132.000 118.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 1.227.000 2.249.000 1.719.000 1.996.000
Sum kortsiktig gjeld 3.839.000 5.968.000 6.433.000 5.500.000 4.049.000
Sum gjeld og egenkapital 104.034.000 103.207.000 107.168.000 113.855.000 131.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.897.000 781.000 4.116.000 11.525.000 30.491.000
Likviditetsgrad 1 2 1.1 1.6 3.1 8.5
Likviditetsgrad 2 2 1.1 1.6 3.1 8.6
Soliditet -2.8 -12.8 3.1 12.9 21.5
Resultatgrad 44.8 -57.6 -39.8 -52.1 8.7
Rentedekningsgrad 6.4 -5.1 -4.9 1.0
Gjeldsgrad -36.7 -8.8 31.8 6.7 3.6
Total kapitalrentabilitet 11.7 -14.1 -8.9 -10.0 1.7
Signatur
28.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER LAGETS
FIRMA.
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex