Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Luster Mekaniske Industri AS
Juridisk navn:  Luster Mekaniske Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57682240
Gaupnegrandane 39 Gaupnegrandane 39 Fax: 57682250
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 961194725
Aksjekapital: 5.861.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 12/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.06%
Resultat  
  
-27.5%
Egenkapital  
  
14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 46.338.000 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000
Resultat: 2.262.000 3.120.000 -4.109.000 -7.425.000 1.222.000
Egenkapital: 24.070.000 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000
Regnskap for  Luster Mekaniske Industri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 46.338.000 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000
Driftskostnader -44.039.000 -53.126.000 -40.979.000 -36.801.000 -50.116.000
Driftsresultat 2.299.000 3.425.000 -3.298.000 -6.812.000 1.584.000
Finansinntekter 11.000 0 120.000 2.000 9.000
Finanskostnader -48.000 -305.000 -930.000 -616.000 -371.000
Finans -37.000 -305.000 -810.000 -614.000 -362.000
Resultat før skatt 2.262.000 3.120.000 -4.109.000 -7.425.000 1.222.000
Skattekostnad -498.000 -727.000 956.000 1.677.000 -453.000
Årsresultat 1.764.000 2.392.000 -3.152.000 -5.748.000 769.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.925.000 12.611.000 13.741.000 13.529.000 15.724.000
Sum omløpsmidler 64.101.000 49.115.000 57.114.000 79.066.000 29.296.000
Sum eiendeler 75.026.000 61.726.000 70.855.000 92.595.000 45.020.000
Sum opptjent egenkapital 12.340.000 10.576.000 8.183.000 8.271.000 2.410.000
Sum egenkapital 24.070.000 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000
Sum langsiktig gjeld 1.301.000 464.000 373.000 415.000 0
Sum kortsiktig gjeld 49.655.000 40.159.000 51.770.000 73.381.000 32.081.000
Sum gjeld og egenkapital 75.026.000 61.727.000 70.854.000 92.595.000 45.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.338.000 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 46.338.000 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000
Varekostnad -5.043.000 -14.997.000 -2.935.000 -1.619.000 -8.615.000
Lønninger -27.868.000 -27.489.000 -27.505.000 -25.254.000 -31.151.000
Avskrivning -1.843.000 -1.946.000 -2.169.000 -2.157.000 -2.255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.285.000 -8.694.000 -8.370.000 -7.771.000 -8.095.000
Driftskostnader -44.039.000 -53.126.000 -40.979.000 -36.801.000 -50.116.000
Driftsresultat 2.299.000 3.425.000 -3.298.000 -6.812.000 1.584.000
Finansinntekter 11.000 0 120.000 2.000 9.000
Finanskostnader -48.000 -305.000 -930.000 -616.000 -371.000
Finans -37.000 -305.000 -810.000 -614.000 -362.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.764.000 2.392.000 -3.152.000 -5.748.000 769.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.534.000
Fast eiendom 4.258.000 4.505.000 4.624.000 4.850.000 5.090.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.666.000 8.106.000 9.117.000 8.679.000 9.099.000
Sum varige driftsmidler 10.925.000 12.611.000 13.741.000 13.529.000 14.190.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.925.000 12.611.000 13.741.000 13.529.000 15.724.000
Varebeholdning 819.000 940.000 801.000 611.000 875.000
Kundefordringer 39.620.000 26.352.000 35.259.000 28.057.000 13.931.000
Andre fordringer 2.868.000 2.478.000 19.514.000 15.725.000 864.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 91.000 1.539.000 34.674.000 13.626.000
Sum omløpsmidler 64.101.000 49.115.000 57.114.000 79.066.000 29.296.000
Sum eiendeler 75.026.000 61.726.000 70.855.000 92.595.000 45.020.000
Sum opptjent egenkapital 12.340.000 10.576.000 8.183.000 8.271.000 2.410.000
Sum egenkapital 24.070.000 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.301.000 464.000 373.000 415.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 40.231.000 64.829.000 23.738.000
Sum langsiktig gjeld 1.301.000 464.000 373.000 415.000 0
Leverandørgjeld 998.000 536.000 1.617.000 1.787.000 1.302.000
Betalbar skatt 0 637.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.821.000 4.184.000 6.692.000 4.356.000 3.482.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.313.000 3.440.000 3.231.000 2.408.000 3.559.000
Sum kortsiktig gjeld 49.655.000 40.159.000 51.770.000 73.381.000 32.081.000
Sum gjeld og egenkapital 75.026.000 61.727.000 70.854.000 92.595.000 45.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.446.000 8.956.000 5.344.000 5.685.000 -2.785.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9
Soliditet 32.1 34.2 26.4 20.3 28.7
Resultatgrad 5 6.1 -8.8 -22.7 3.1
Rentedekningsgrad 47.9 11.2 -3.5 -11.1 4.3
Gjeldsgrad 2.1 1.9 2.8 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.5 -4.5 -7.4 3.5
Signatur
04.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex