Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundestadtoppen 2 As
Juridisk navn:  Lundestadtoppen 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5 Lundestadtoppen 2 Fax:
1601 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 916544502
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1%
Resultat  
  
-7.69%
Egenkapital  
  
6.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 202.000 200.000 200.000 200.000
Resultat: 12.000 13.000 3.000 18.000
Egenkapital: 133.000 125.000 116.000 114.000
Regnskap for  Lundestadtoppen 2 As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 202.000 200.000 200.000 200.000
Driftskostnader -110.000 -110.000 -116.000 -109.000
Driftsresultat 92.000 91.000 85.000 91.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -79.000 -82.000 -72.000
Finans -81.000 -78.000 -82.000 -72.000
Resultat før skatt 12.000 13.000 3.000 18.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -1.000 -5.000
Årsresultat 8.000 9.000 2.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.301.000 3.373.000 3.445.000 3.517.000
Sum omløpsmidler 2.000 14.000 8.000 20.000
Sum eiendeler 3.303.000 3.387.000 3.453.000 3.537.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 25.000 16.000 14.000
Sum egenkapital 133.000 125.000 116.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 3.149.000 3.238.000 3.328.000 3.418.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 9.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 3.303.000 3.387.000 3.453.000 3.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 202.000 200.000 200.000 200.000
Driftsinntekter 202.000 200.000 200.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -38.000 -44.000 -37.000
Driftskostnader -110.000 -110.000 -116.000 -109.000
Driftsresultat 92.000 91.000 85.000 91.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -79.000 -82.000 -72.000
Finans -81.000 -78.000 -82.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 9.000 2.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.301.000 3.373.000 3.445.000 3.517.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.301.000 3.373.000 3.445.000 3.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.301.000 3.373.000 3.445.000 3.517.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 15.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 14.000 8.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.000 14.000 8.000 20.000
Sum eiendeler 3.303.000 3.387.000 3.453.000 3.537.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 25.000 16.000 14.000
Sum egenkapital 133.000 125.000 116.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.149.000 3.238.000 3.328.000 3.418.000
Leverandørgjeld 12.000 13.000 0 0
Betalbar skatt 3.000 4.000 1.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 9.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 3.303.000 3.387.000 3.453.000 3.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -10.000 -1.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.9 4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.9 4
Soliditet 4 3.7 3.4 3.2
Resultatgrad 45.5 45.5 42.5 45.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 1 1.3
Gjeldsgrad 23.8 26.1 28.8 3
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.7 2.5 2.6
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex