Lundestad Landbruk AS
Juridisk navn:  Lundestad Landbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69176090
Lundestad Lundestad Fax:
1788 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 989497448
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Idd Og Aremark Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
24.64%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000
Resultat: 86.000 69.000 52.000 236.000 210.000
Egenkapital: 2.347.000 2.280.000 2.222.000 2.178.000 1.998.000
Regnskap for  Lundestad Landbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000
Driftskostnader -213.000 -216.000 -215.000 -316.000 -319.000
Driftsresultat 86.000 84.000 85.000 283.000 280.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 -32.000 -47.000 -71.000
Finans 0 -15.000 -32.000 -47.000 -71.000
Resultat før skatt 86.000 69.000 52.000 236.000 210.000
Skattekostnad -19.000 -12.000 -9.000 -55.000 -48.000
Årsresultat 67.000 58.000 44.000 181.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.924.000 3.079.000 3.235.000 3.390.000 3.643.000
Sum omløpsmidler 36.000 206.000 333.000 201.000 185.000
Sum eiendeler 2.960.000 3.285.000 3.568.000 3.591.000 3.828.000
Sum opptjent egenkapital 1.147.000 1.080.000 1.022.000 978.000 798.000
Sum egenkapital 2.347.000 2.280.000 2.222.000 2.178.000 1.998.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 154.000 869.000 1.288.000 1.728.000
Sum kortsiktig gjeld 513.000 852.000 477.000 124.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.960.000 3.286.000 3.568.000 3.590.000 3.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Avskrivning -155.000 -155.000 -155.000 -253.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -11.000 -10.000 -13.000 -16.000
Driftskostnader -213.000 -216.000 -215.000 -316.000 -319.000
Driftsresultat 86.000 84.000 85.000 283.000 280.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 -32.000 -47.000 -71.000
Finans 0 -15.000 -32.000 -47.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 58.000 44.000 181.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.924.000 3.079.000 3.235.000 3.390.000 3.608.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 36.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.924.000 3.079.000 3.235.000 3.390.000 3.643.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.924.000 3.079.000 3.235.000 3.390.000 3.643.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 206.000 333.000 201.000 185.000
Sum omløpsmidler 36.000 206.000 333.000 201.000 185.000
Sum eiendeler 2.960.000 3.285.000 3.568.000 3.591.000 3.828.000
Sum opptjent egenkapital 1.147.000 1.080.000 1.022.000 978.000 798.000
Sum egenkapital 2.347.000 2.280.000 2.222.000 2.178.000 1.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 94.000 89.000 88.000 108.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 154.000 869.000 1.288.000 1.728.000
Leverandørgjeld 0 2.000 0 3.000 2.000
Betalbar skatt 13.000 6.000 8.000 75.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 92.000 93.000 44.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 751.000 376.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 513.000 852.000 477.000 124.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.960.000 3.286.000 3.568.000 3.590.000 3.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -477.000 -646.000 -144.000 77.000 83.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.7 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.7 1.6 1.9
Soliditet 79.3 69.4 62.3 60.7 52.2
Resultatgrad 28.7 2 28.3 47.2 46.7
Rentedekningsgrad 5.6 2.7 6 3.9
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.6 2.4 7.9 7.3
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex