Lundesnippen Borettslag
Juridisk navn:  Lundesnippen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849500
Postboks 88 Sentrum Zetlitzveien 2 Fax: 51849505
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990251525
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
5.25%
Resultat  
  
-2.3%
Egenkapital  
  
18.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.647.000 2.515.000 2.568.000 2.478.000 2.536.000
Resultat: 893.000 914.000 1.234.000 959.000 1.914.000
Egenkapital: 5.763.000 4.867.000 3.960.000 2.737.000 1.796.000
Regnskap for  Lundesnippen Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.647.000 2.515.000 2.568.000 2.478.000 2.536.000
Driftskostnader -673.000 -587.000 -547.000 -638.000 -622.000
Driftsresultat 1.975.000 1.928.000 2.021.000 1.840.000 1.914.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 893.000 914.000 1.234.000 959.000 1.914.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 896.000 907.000 1.224.000 941.000 899.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000
Sum omløpsmidler 917.000 928.000 910.000 633.000 679.000
Sum eiendeler 50.821.000 50.832.000 50.814.000 50.537.000 50.583.000
Sum opptjent egenkapital 5.643.000 4.747.000 3.840.000 2.617.000 1.676.000
Sum egenkapital 5.763.000 4.867.000 3.960.000 2.737.000 1.796.000
Sum langsiktig gjeld 44.815.000 45.657.000 46.588.000 47.564.000 48.466.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 308.000 266.000 237.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 50.820.000 50.832.000 50.814.000 50.538.000 50.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.565.000 1.500.000 1.780.000 1.597.000 2.536.000
Driftsinntekter 2.647.000 2.515.000 2.568.000 2.478.000 2.536.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -35.000 -35.000 -35.000 -39.000 -31.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -638.000 -552.000 -512.000 -599.000 -591.000
Driftskostnader -673.000 -587.000 -547.000 -638.000 -622.000
Driftsresultat 1.975.000 1.928.000 2.021.000 1.840.000 1.914.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 896.000 907.000 1.224.000 941.000 899.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000 49.904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 120.000 15.000 44.000 0
Andre fordringer 213.000 205.000 216.000 218.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 654.000 603.000 679.000 372.000 514.000
Sum omløpsmidler 917.000 928.000 910.000 633.000 679.000
Sum eiendeler 50.821.000 50.832.000 50.814.000 50.537.000 50.583.000
Sum opptjent egenkapital 5.643.000 4.747.000 3.840.000 2.617.000 1.676.000
Sum egenkapital 5.763.000 4.867.000 3.960.000 2.737.000 1.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.815.000 45.657.000 46.588.000 47.564.000 48.466.000
Leverandørgjeld 226.000 205.000 216.000 214.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 103.000 50.000 23.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 308.000 266.000 237.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 50.820.000 50.832.000 50.814.000 50.538.000 50.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 675.000 620.000 644.000 396.000 357.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3 3.4 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 3.8 3 3.4 2.7 2.2
Soliditet 11.3 9.6 7.8 5.4 3.6
Resultatgrad 74.6 76.7 78.7 74.3 75.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.8 9.4 11.8 17.5 27.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 3.8 4 3.6 3.8
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex