Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundesgaard Holding As
Juridisk navn:  Lundesgaard Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Småbråtaveien 55 Småbråtaveien 55 Fax:
3512 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 919502584
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
244.83%
Egenkapital  
  
115.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 6.000
Resultat: 200.000 58.000 0
Egenkapital: 369.000 171.000 111.000
Regnskap for  Lundesgaard Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 6.000
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 200.000 58.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 200.000 58.000 0
Resultat før skatt 200.000 58.000 0
Skattekostnad -1.000 1.000 0
Årsresultat 199.000 59.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 772.000 163.000 162.000
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 10.000
Sum eiendeler 785.000 171.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 117.000 58.000
Sum egenkapital 369.000 171.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415.000 0 60.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 171.000 172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 6.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 6.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 200.000 58.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 200.000 58.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 199.000 59.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 772.000 162.000 162.000
Sum anleggsmidler 772.000 163.000 162.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 8.000 4.000
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 10.000
Sum eiendeler 785.000 171.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 117.000 58.000
Sum egenkapital 369.000 171.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 415.000 0 60.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 0 60.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 171.000 172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -402.000 8.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2
Soliditet 47.1 1 64.9
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0 0.5
Total kapitalrentabilitet 25.5 33.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex