Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundes Turisthandel AS
Juridisk navn:  Lundes Turisthandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61284043
Rondevegen 770 Rondevegen 770 Fax: 61284092
2632 Venabygd 2632 Venabygd
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 983472753
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 5/16/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kiwi Minidrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.54%
Resultat  
  
-32.02%
Egenkapital  
  
19.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.268.000 37.336.000 34.629.000 34.525.000 33.018.000
Resultat: 2.773.000 4.079.000 2.110.000 3.386.000 2.717.000
Egenkapital: 13.165.000 11.003.000 12.687.000 14.422.000 11.887.000
Regnskap for  Lundes Turisthandel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.268.000 37.336.000 34.629.000 34.525.000 33.018.000
Driftskostnader -32.560.000 -33.262.000 -32.548.000 -31.160.000 -30.350.000
Driftsresultat 2.707.000 4.074.000 2.081.000 3.365.000 2.667.000
Finansinntekter 69.000 5.000 30.000 22.000 51.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 66.000 4.000 29.000 21.000 50.000
Resultat før skatt 2.773.000 4.079.000 2.110.000 3.386.000 2.717.000
Skattekostnad -611.000 -936.000 -525.000 -851.000 -732.000
Årsresultat 2.162.000 3.142.000 1.585.000 2.535.000 1.985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.930.000 2.538.000 1.894.000 2.481.000 3.045.000
Sum omløpsmidler 13.516.000 16.088.000 16.689.000 14.646.000 14.743.000
Sum eiendeler 16.446.000 18.626.000 18.583.000 17.127.000 17.788.000
Sum opptjent egenkapital 9.067.000 6.905.000 8.589.000 10.324.000 7.789.000
Sum egenkapital 13.165.000 11.003.000 12.687.000 14.422.000 11.887.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 51.000 0 10.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 3.199.000 7.572.000 5.896.000 2.694.000 5.846.000
Sum gjeld og egenkapital 16.446.000 18.626.000 18.583.000 17.126.000 17.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.572.000 35.929.000 33.623.000 33.349.000 31.612.000
Andre inntekter 696.000 1.407.000 1.006.000 1.176.000 1.406.000
Driftsinntekter 35.268.000 37.336.000 34.629.000 34.525.000 33.018.000
Varekostnad -24.501.000 -25.214.000 -24.057.000 -23.834.000 -23.271.000
Lønninger -3.278.000 -3.224.000 -3.689.000 -2.824.000 -2.907.000
Avskrivning -701.000 -702.000 -751.000 -773.000 -741.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.080.000 -4.122.000 -4.051.000 -3.729.000 -3.431.000
Driftskostnader -32.560.000 -33.262.000 -32.548.000 -31.160.000 -30.350.000
Driftsresultat 2.707.000 4.074.000 2.081.000 3.365.000 2.667.000
Finansinntekter 69.000 5.000 30.000 22.000 51.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 66.000 4.000 29.000 21.000 50.000
Konsernbidrag 0 -4.826.000 -3.320.000 0 -3.100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.162.000 3.142.000 1.585.000 2.535.000 1.985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 41.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.880.000 2.488.000 1.802.000 2.431.000 3.045.000
Sum varige driftsmidler 2.880.000 2.488.000 1.802.000 2.431.000 3.045.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 2.930.000 2.538.000 1.894.000 2.481.000 3.045.000
Varebeholdning 3.387.000 3.202.000 3.314.000 3.417.000 3.135.000
Kundefordringer 269.000 349.000 227.000 1.264.000 232.000
Andre fordringer 1.457.000 1.395.000 5.344.000 4.182.000 7.349.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.403.000 11.142.000 7.804.000 5.782.000 4.027.000
Sum omløpsmidler 13.516.000 16.088.000 16.689.000 14.646.000 14.743.000
Sum eiendeler 16.446.000 18.626.000 18.583.000 17.127.000 17.788.000
Sum opptjent egenkapital 9.067.000 6.905.000 8.589.000 10.324.000 7.789.000
Sum egenkapital 13.165.000 11.003.000 12.687.000 14.422.000 11.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 51.000 0 10.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 51.000 0 10.000 55.000
Leverandørgjeld 2.233.000 1.391.000 1.578.000 1.472.000 1.614.000
Betalbar skatt 580.000 0 0 896.000 710.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 149.000 96.000 87.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 299.000 6.032.000 4.222.000 238.000 3.399.000
Sum kortsiktig gjeld 3.199.000 7.572.000 5.896.000 2.694.000 5.846.000
Sum gjeld og egenkapital 16.446.000 18.626.000 18.583.000 17.126.000 17.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.317.000 8.516.000 10.793.000 11.952.000 8.897.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.1 2.8 5.4 2.5
Likviditetsgrad 2 3.2 1.7 2.3 4.2 2.0
Soliditet 8 59.1 68.3 84.2 66.8
Resultatgrad 7.7 10.9 6 9.7 8.1
Rentedekningsgrad 902.3 4 2 3 2718.0
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.5 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 16.9 21.9 11.4 19.8 15.3
Signatur
10.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex