Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundes Revisjonskontor I Da
Juridisk navn:  Lundes Revisjonskontor I Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21040010
Parkveien 57 Parkveien 57 Fax:
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916160992
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/20/2015
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.91%
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
8.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.625.000 3.085.000 2.995.000 3.328.000
Resultat: 8.000 6.000 26.000 61.000
Egenkapital: 101.000 93.000 87.000 61.000
Regnskap for  Lundes Revisjonskontor I Da
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.625.000 3.085.000 2.995.000 3.328.000
Driftskostnader -2.625.000 -3.088.000 -2.976.000 -3.277.000
Driftsresultat 0 -4.000 19.000 51.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 8.000 10.000 7.000 10.000
Resultat før skatt 8.000 6.000 26.000 61.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 6.000 26.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.000 21.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 2.192.000 1.659.000 1.550.000
Sum eiendeler 1.214.000 2.202.000 1.680.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 93.000 87.000 61.000
Sum egenkapital 101.000 93.000 87.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 2.109.000 1.593.000 1.522.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 2.202.000 1.680.000 1.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.625.000 3.085.000 2.995.000 3.328.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.625.000 3.085.000 2.995.000 3.328.000
Varekostnad 0 -1.000 -1.000 -2.000
Lønninger -34.000 -566.000 -779.000 -188.000
Avskrivning -10.000 -11.000 -11.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.581.000 -2.510.000 -2.185.000 -3.085.000
Driftskostnader -2.625.000 -3.088.000 -2.976.000 -3.277.000
Driftsresultat 0 -4.000 19.000 51.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 8.000 10.000 7.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 6.000 26.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 21.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 10.000 21.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 10.000 21.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 187.000 880.000 462.000 242.000
Andre fordringer 212.000 153.000 164.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 815.000 1.160.000 1.033.000 1.091.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 2.192.000 1.659.000 1.550.000
Sum eiendeler 1.214.000 2.202.000 1.680.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 93.000 87.000 61.000
Sum egenkapital 101.000 93.000 87.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 197.000 1.048.000 163.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 916.000 1.046.000 1.412.000 1.493.000
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 2.109.000 1.593.000 1.522.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 2.202.000 1.680.000 1.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 83.000 66.000 28.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1
Soliditet 8.3 4.2 5.2 3.9
Resultatgrad 0 -0.1 0.6 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 22.7 18.3 2
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.3 1.5 3.9
Signatur
29.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex