Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundes Revisjonskontor DA
Juridisk navn:  Lundes Revisjonskontor DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22004500
Dronningens Gate 6 Dronningens Gate 6 Fax: 22441355
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971142952
Aksjekapital: 682.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/1994
Foretakstype: DA
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.31%
Resultat  
  
-19.25%
Egenkapital  
  
-1.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.396.000 6.827.000 6.320.000 6.240.000 9.025.000
Resultat: 2.920.000 3.616.000 2.973.000 2.971.000 2.869.000
Egenkapital: 3.239.000 3.282.000 3.415.000 3.349.000 2.562.000
Regnskap for  Lundes Revisjonskontor DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.396.000 6.827.000 6.320.000 6.240.000 9.025.000
Driftskostnader -3.493.000 -3.217.000 -3.352.000 -3.275.000 -6.202.000
Driftsresultat 2.903.000 3.610.000 2.967.000 2.964.000 2.822.000
Finansinntekter 17.000 6.000 6.000 7.000 46.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 17.000 5.000 6.000 7.000 46.000
Resultat før skatt 2.920.000 3.616.000 2.973.000 2.971.000 2.869.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.920.000 3.616.000 2.973.000 2.971.000 2.869.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 562.000 688.000 825.000 962.000 627.000
Sum omløpsmidler 2.997.000 2.823.000 2.777.000 2.589.000 2.823.000
Sum eiendeler 3.559.000 3.511.000 3.602.000 3.551.000 3.450.000
Sum opptjent egenkapital 2.677.000 2.600.000 2.613.000 2.427.000 1.745.000
Sum egenkapital 3.239.000 3.282.000 3.415.000 3.349.000 2.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 228.000 188.000 202.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 3.559.000 3.510.000 3.603.000 3.551.000 3.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.396.000 6.827.000 6.320.000 6.115.000 9.025.000
Andre inntekter 0 0 0 125.000 0
Driftsinntekter 6.396.000 6.827.000 6.320.000 6.240.000 9.025.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.143.000 -1.939.000 -1.944.000 -1.835.000 -2.400.000
Avskrivning -126.000 -137.000 -137.000 -147.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.224.000 -1.141.000 -1.271.000 -1.293.000 -3.621.000
Driftskostnader -3.493.000 -3.217.000 -3.352.000 -3.275.000 -6.202.000
Driftsresultat 2.903.000 3.610.000 2.967.000 2.964.000 2.822.000
Finansinntekter 17.000 6.000 6.000 7.000 46.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 17.000 5.000 6.000 7.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.920.000 3.616.000 2.973.000 2.971.000 2.869.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 6.000 23.000 40.000 57.000
Driftsløsøre 562.000 682.000 802.000 922.000 570.000
Sum varige driftsmidler 562.000 688.000 825.000 962.000 627.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 562.000 688.000 825.000 962.000 627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 115.000 151.000 22.000 38.000 254.000
Andre fordringer 1.868.000 1.696.000 1.528.000 1.654.000 1.802.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.014.000 976.000 1.227.000 897.000 767.000
Sum omløpsmidler 2.997.000 2.823.000 2.777.000 2.589.000 2.823.000
Sum eiendeler 3.559.000 3.511.000 3.602.000 3.551.000 3.450.000
Sum opptjent egenkapital 2.677.000 2.600.000 2.613.000 2.427.000 1.745.000
Sum egenkapital 3.239.000 3.282.000 3.415.000 3.349.000 2.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 189.000 114.000 65.000 23.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 42.000 31.000 18.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 72.000 92.000 162.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 228.000 188.000 202.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 3.559.000 3.510.000 3.603.000 3.551.000 3.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.677.000 2.595.000 2.589.000 2.387.000 1.935.000
Likviditetsgrad 1 9.4 12.4 14.8 12.8 3.2
Likviditetsgrad 2 9.4 12.4 14.8 12.8 3.2
Soliditet 9 93.5 94.8 94.3 74.3
Resultatgrad 45.4 52.9 46.9 47.5 31.3
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 8 1 82.5 83.7 83.1
Signatur
08.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex