Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundes Revisjonskontor As
Juridisk navn:  Lundes Revisjonskontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dronningens gate 6 Dronningens gate 6 Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918087311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.000 6.000 6.000 0 0
Egenkapital: 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Regnskap for  Lundes Revisjonskontor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 0 0
Resultat før skatt 6.000 6.000 6.000 0 0
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 5.000 5.000 6.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 5.000 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 5.000 6.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 12.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 5.000 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4 3
Likviditetsgrad 2 4 3 0 0 0.0
Soliditet 97.6 97.2 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.6 16.7 2 0 0.0
Signatur
30.11.2016
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex