Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundes Revisjon Og Regnskap As
Juridisk navn:  Lundes Revisjon Og Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41455787
Presterud alle 16 Presterud alle 16 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 812038052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 -1.000 13.000 113.000
Egenkapital: 179.000 180.000 182.000 187.000 159.000
Regnskap for  Lundes Revisjon Og Regnskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -123.000 -146.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -123.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0 136.000 259.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 136.000 259.000
Resultat før skatt 0 -1.000 -1.000 13.000 113.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -4.000 15.000 -17.000
Årsresultat -1.000 -2.000 -4.000 27.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 11.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 189.000 189.000 189.000 190.000 194.000
Sum eiendeler 197.000 198.000 200.000 205.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 150.000 152.000 157.000 129.000
Sum egenkapital 179.000 180.000 182.000 187.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 18.000 18.000 18.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 197.000 198.000 200.000 205.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -123.000 -146.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -123.000 -146.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -123.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0 136.000 259.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 136.000 259.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -4.000 27.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 9.000 11.000 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 11.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 136.000 136.000 136.000 186.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 53.000 53.000 4.000 11.000
Sum omløpsmidler 189.000 189.000 189.000 190.000 194.000
Sum eiendeler 197.000 198.000 200.000 205.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 150.000 152.000 157.000 129.000
Sum egenkapital 179.000 180.000 182.000 187.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 18.000 18.000 18.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 197.000 198.000 200.000 205.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 171.000 171.000 172.000 159.000
Likviditetsgrad 1 10.5 10.5 10.5 10.6 5.5
Likviditetsgrad 2 10.5 10.5 10.5 10.6 5.6
Soliditet 90.9 90.9 9 91.2 82.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.5 -0.5 6.3 58.2
Signatur
15.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex