Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundegård Barnehage Sa
Juridisk navn:  Lundegård Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51669910
Haugen 2 Haugen 2 Fax: 51669911
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 985049335
Aksjekapital: 192.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/6/2001 1
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.2%
Resultat  
  
-139.72%
Egenkapital  
  
-6.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.194.000 9.975.000 9.605.000 8.719.000 8.649.000
Resultat: -170.000 428.000 235.000 -346.000 -174.000
Egenkapital: 2.252.000 2.417.000 1.989.000 1.758.000 2.076.000
Regnskap for  Lundegård Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.194.000 9.975.000 9.605.000 8.719.000 8.649.000
Driftskostnader -10.338.000 -9.517.000 -9.329.000 -9.015.000 -8.796.000
Driftsresultat -144.000 457.000 276.000 -296.000 -148.000
Finansinntekter 20.000 16.000 18.000 21.000 46.000
Finanskostnader -46.000 -46.000 -59.000 -70.000 -73.000
Finans -26.000 -30.000 -41.000 -49.000 -27.000
Resultat før skatt -170.000 428.000 235.000 -346.000 -174.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -170.000 428.000 235.000 -346.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.659.000 3.537.000 3.664.000 3.811.000 3.649.000
Sum omløpsmidler 2.852.000 3.217.000 2.866.000 2.651.000 2.873.000
Sum eiendeler 6.511.000 6.754.000 6.530.000 6.462.000 6.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.060.000 2.229.000 1.801.000 1.566.000 1.912.000
Sum egenkapital 2.252.000 2.417.000 1.989.000 1.758.000 2.076.000
Sum langsiktig gjeld 2.763.000 2.938.000 3.111.000 3.235.000 3.395.000
Sum kortsiktig gjeld 1.497.000 1.399.000 1.430.000 1.470.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 6.512.000 6.754.000 6.530.000 6.463.000 6.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.046.000 1.986.000 1.963.000 1.743.000 1.646.000
Andre inntekter 8.148.000 7.989.000 7.642.000 6.976.000 7.003.000
Driftsinntekter 10.194.000 9.975.000 9.605.000 8.719.000 8.649.000
Varekostnad -164.000 -175.000 -170.000 -187.000 -177.000
Lønninger -8.810.000 -8.050.000 -7.972.000 -7.632.000 -7.416.000
Avskrivning -164.000 -148.000 -168.000 -206.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.200.000 -1.144.000 -1.019.000 -990.000 -955.000
Driftskostnader -10.338.000 -9.517.000 -9.329.000 -9.015.000 -8.796.000
Driftsresultat -144.000 457.000 276.000 -296.000 -148.000
Finansinntekter 20.000 16.000 18.000 21.000 46.000
Finanskostnader -46.000 -46.000 -59.000 -70.000 -73.000
Finans -26.000 -30.000 -41.000 -49.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -170.000 428.000 235.000 -346.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.267.000 3.220.000 3.340.000 3.705.000 3.589.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 392.000 318.000 324.000 106.000 60.000
Sum varige driftsmidler 3.659.000 3.537.000 3.664.000 3.811.000 3.649.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.659.000 3.537.000 3.664.000 3.811.000 3.649.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 102.000 16.000 20.000 30.000
Andre fordringer 751.000 635.000 568.000 613.000 329.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.077.000 2.480.000 2.282.000 2.018.000 2.514.000
Sum omløpsmidler 2.852.000 3.217.000 2.866.000 2.651.000 2.873.000
Sum eiendeler 6.511.000 6.754.000 6.530.000 6.462.000 6.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.060.000 2.229.000 1.801.000 1.566.000 1.912.000
Sum egenkapital 2.252.000 2.417.000 1.989.000 1.758.000 2.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.763.000 2.938.000 3.111.000 3.235.000 3.395.000
Leverandørgjeld 117.000 113.000 99.000 200.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 543.000 515.000 548.000 460.000 246.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 837.000 772.000 783.000 809.000 772.000
Sum kortsiktig gjeld 1.497.000 1.399.000 1.430.000 1.470.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 6.512.000 6.754.000 6.530.000 6.463.000 6.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.355.000 1.818.000 1.436.000 1.181.000 1.822.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 2 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 2 1.8 2.8
Soliditet 34.6 35.8 30.5 27.2 31.8
Resultatgrad -1.4 4.6 2.9 -3.4 -1.7
Rentedekningsgrad -3.1 9.9 4.7 -4.2 -1.4
Gjeldsgrad 1.9 1.8 2.3 2.7 2.1
Total kapitalrentabilitet -1.9 7 4.5 -4.3 -1.6
Signatur
29.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex