Lundberg Sveis & Montasje As
Juridisk navn:  Lundberg Sveis & Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollefsbølvegen 39 Tollefsbølvegen 39 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 914872847
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-34.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 1.298.000 846.000 1.519.000
Resultat: -203.000 203.000 104.000 454.000
Egenkapital: 391.000 594.000 439.000 361.000
Regnskap for  Lundberg Sveis & Montasje As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1.298.000 846.000 1.519.000
Driftskostnader -204.000 -1.096.000 -740.000 -1.066.000
Driftsresultat -204.000 202.000 105.000 453.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -203.000 203.000 104.000 454.000
Skattekostnad 0 -49.000 -26.000 -122.000
Årsresultat -203.000 155.000 78.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.000 0 0
Sum omløpsmidler 407.000 785.000 771.000 646.000
Sum eiendeler 407.000 799.000 771.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 564.000 409.000 331.000
Sum egenkapital 391.000 594.000 439.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 204.000 332.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 798.000 771.000 646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.298.000 846.000 1.519.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.298.000 846.000 1.519.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -162.000 -824.000 -613.000 -925.000
Avskrivning -14.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -270.000 -127.000 -141.000
Driftskostnader -204.000 -1.096.000 -740.000 -1.066.000
Driftsresultat -204.000 202.000 105.000 453.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -203.000 155.000 78.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 14.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 14.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 336.000 0
Andre fordringer 0 1.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 407.000 783.000 435.000 645.000
Sum omløpsmidler 407.000 785.000 771.000 646.000
Sum eiendeler 407.000 799.000 771.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 564.000 409.000 331.000
Sum egenkapital 391.000 594.000 439.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 5.000 11.000 5.000
Betalbar skatt 0 49.000 26.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 80.000 150.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 70.000 145.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 204.000 332.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 798.000 771.000 646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 391.000 581.000 439.000 361.000
Likviditetsgrad 1 25.4 3.8 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 25.4 3.8 2.3 2.3
Soliditet 96.1 74.4 56.9 55.9
Resultatgrad 15.6 12.4 29.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0.3 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -50.1 25.4 13.6 70.1
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex