Ludwig Mack AS
Juridisk navn:  Ludwig Mack AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77624500
Postboks 6142 Muségata 1 Fax: 77657835
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 914129435
Aksjekapital: 22.749.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/1910 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1.29%
Egenkapital  
  
-1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.103.000 -1.089.000 -3.946.000 -3.960.000 31.120.000
Egenkapital: 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000 128.691.000
Regnskap for  Ludwig Mack AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000 -2.489.000
Driftsresultat -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000 -2.490.000
Finansinntekter 6.000 9.000 4.000 51.000 41.774.000
Finanskostnader -29.000 -29.000 -2.292.000 -2.484.000 -8.164.000
Finans -23.000 -20.000 -2.288.000 -2.433.000 33.610.000
Resultat før skatt -1.103.000 -1.089.000 -3.946.000 -3.960.000 31.120.000
Skattekostnad -402.000 -329.000 6.896.000 0 -14.017.000
Årsresultat -1.505.000 -1.418.000 2.950.000 2.599.000 17.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.184.000 190.586.000 190.922.000 184.285.000 177.734.000
Sum omløpsmidler 265.000 221.000 235.000 342.000 68.535.000
Sum eiendeler 190.449.000 190.807.000 191.157.000 184.627.000 246.269.000
Sum opptjent egenkapital 99.996.000 101.502.000 102.919.000 99.970.000 97.371.000
Sum egenkapital 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000 128.691.000
Sum langsiktig gjeld 58.376.000 57.378.000 56.358.000 25.000.000 80.000.000
Sum kortsiktig gjeld 757.000 608.000 560.000 28.337.000 37.578.000
Sum gjeld og egenkapital 190.449.000 190.808.000 191.157.000 184.627.000 246.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -732.000 -753.000 -1.236.000 -950.000 -997.000
Avskrivning 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -309.000 -415.000 -570.000 -1.485.000
Driftskostnader -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000 -2.489.000
Driftsresultat -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000 -2.490.000
Finansinntekter 6.000 9.000 4.000 51.000 41.774.000
Finanskostnader -29.000 -29.000 -2.292.000 -2.484.000 -8.164.000
Finans -23.000 -20.000 -2.288.000 -2.433.000 33.610.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.505.000 -1.418.000 2.950.000 2.599.000 17.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.724.000 13.126.000 13.454.000 6.559.000 0
Fast eiendom 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 346.000 345.000 353.000 360.000 368.000
Sum varige driftsmidler 550.000 550.000 558.000 565.000 573.000
Sum finansielle anleggsmidler 176.910.000 176.910.000 176.910.000 177.161.000 177.161.000
Sum anleggsmidler 190.184.000 190.586.000 190.922.000 184.285.000 177.734.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 47.000 11.000 17.000 110.000 68.089.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 210.000 218.000 232.000 446.000
Sum omløpsmidler 265.000 221.000 235.000 342.000 68.535.000
Sum eiendeler 190.449.000 190.807.000 191.157.000 184.627.000 246.269.000
Sum opptjent egenkapital 99.996.000 101.502.000 102.919.000 99.970.000 97.371.000
Sum egenkapital 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000 128.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 26.651.000 35.560.000
Sum langsiktig gjeld 58.376.000 57.378.000 56.358.000 25.000.000 80.000.000
Leverandørgjeld 729.000 588.000 535.000 398.000 194.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 8.000 13.000 11.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 1.277.000 1.810.000
Sum kortsiktig gjeld 757.000 608.000 560.000 28.337.000 37.578.000
Sum gjeld og egenkapital 190.449.000 190.808.000 191.157.000 184.627.000 246.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -492.000 -387.000 -325.000 -27.995.000 30.957.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.4 0.0 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.1 1.9
Soliditet 6 69.6 70.2 71.1 52.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -37.2 -36.9 -0.7 -0.6 4.8
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.6 -0.9 -0.8 16.0
Signatur
28.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex