Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Luddigweb As
Juridisk navn:  Luddigweb As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestre Skostredet 2 Vestre Skostredet 2 Fax:
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921661908
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/12/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1416.13%
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
-110%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 470.000 31.000
Resultat: -22.000 -10.000
Egenkapital: -2.000 20.000
Regnskap for  Luddigweb As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 470.000 31.000
Driftskostnader -493.000 -41.000
Driftsresultat -22.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -22.000 -10.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -22.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 45.000 21.000
Sum eiendeler 45.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -10.000
Sum egenkapital -2.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 470.000 31.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 470.000 31.000
Varekostnad -65.000 0
Lønninger -76.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -352.000 -41.000
Driftskostnader -493.000 -41.000
Driftsresultat -22.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -22.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 21.000
Sum omløpsmidler 45.000 21.000
Sum eiendeler 45.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -10.000
Sum egenkapital -2.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 10.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1 2
Likviditetsgrad 2 1 2
Soliditet -4.4 95.2
Resultatgrad -4.7 -32.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -23.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -48.9 -47.6
Signatur
13.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex