Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Luddig Invest As
Juridisk navn:  Luddig Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 15 Olsvikåsen 15 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918597131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2017 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Luddig Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 115.000 0
Sum eiendeler 115.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 115.000 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 115.000 0
Sum eiendeler 115.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
23.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex