Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Louis F Gay AS
Juridisk navn:  Louis F Gay AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64802610
Stallbakken 9 Stålfjæra 12 Fax: 64802611
2005 Rælingen 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911948966
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/28/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.2%
Resultat  
  
-11.58%
Egenkapital  
  
56.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.443.000 8.722.000 7.489.000 6.783.000 6.600.000
Resultat: 916.000 1.036.000 1.073.000 1.163.000 1.240.000
Egenkapital: 1.961.000 1.257.000 1.790.000 986.000 939.000
Regnskap for  Louis F Gay AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.443.000 8.722.000 7.489.000 6.783.000 6.600.000
Driftskostnader -7.543.000 -7.673.000 -6.391.000 -5.598.000 -5.331.000
Driftsresultat 900.000 1.049.000 1.098.000 1.186.000 1.269.000
Finansinntekter 31.000 21.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -34.000 -27.000 -26.000 -32.000
Finans 16.000 -13.000 -25.000 -23.000 -30.000
Resultat før skatt 916.000 1.036.000 1.073.000 1.163.000 1.240.000
Skattekostnad -213.000 -250.000 -268.000 -315.000 -335.000
Årsresultat 703.000 787.000 804.000 848.000 904.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 501.000 668.000 988.000 806.000 612.000
Sum omløpsmidler 2.729.000 3.725.000 2.847.000 2.669.000 2.431.000
Sum eiendeler 3.230.000 4.393.000 3.835.000 3.475.000 3.043.000
Sum opptjent egenkapital 1.861.000 1.157.000 1.690.000 886.000 839.000
Sum egenkapital 1.961.000 1.257.000 1.790.000 986.000 939.000
Sum langsiktig gjeld 0 426.000 724.000 657.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 1.269.000 2.710.000 1.320.000 1.832.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 3.230.000 4.393.000 3.834.000 3.475.000 3.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.443.000 8.677.000 7.489.000 6.693.000 6.600.000
Andre inntekter 0 45.000 0 90.000 0
Driftsinntekter 8.443.000 8.722.000 7.489.000 6.783.000 6.600.000
Varekostnad -3.763.000 -4.066.000 -3.320.000 -2.788.000 -2.626.000
Lønninger -2.088.000 -1.879.000 -2.021.000 -1.702.000 -1.618.000
Avskrivning -179.000 -257.000 -226.000 -215.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.513.000 -1.471.000 -824.000 -893.000 -880.000
Driftskostnader -7.543.000 -7.673.000 -6.391.000 -5.598.000 -5.331.000
Driftsresultat 900.000 1.049.000 1.098.000 1.186.000 1.269.000
Finansinntekter 31.000 21.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -34.000 -27.000 -26.000 -32.000
Finans 16.000 -13.000 -25.000 -23.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.320.000 0 -600.000 -600.000
Årsresultat 703.000 787.000 804.000 848.000 904.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 14.000 0 11.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 474.000 653.000 988.000 794.000 562.000
Sum varige driftsmidler 474.000 653.000 988.000 794.000 562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 501.000 668.000 988.000 806.000 612.000
Varebeholdning 799.000 885.000 883.000 700.000 651.000
Kundefordringer 819.000 333.000 437.000 541.000 354.000
Andre fordringer 1.015.000 1.320.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 1.187.000 1.526.000 1.428.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 2.729.000 3.725.000 2.847.000 2.669.000 2.431.000
Sum eiendeler 3.230.000 4.393.000 3.835.000 3.475.000 3.043.000
Sum opptjent egenkapital 1.861.000 1.157.000 1.690.000 886.000 839.000
Sum egenkapital 1.961.000 1.257.000 1.790.000 986.000 939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 426.000 724.000 657.000 485.000
Leverandørgjeld 292.000 304.000 536.000 450.000 175.000
Betalbar skatt 226.000 266.000 255.000 277.000 346.000
Skyldig offentlige avgifter 450.000 541.000 238.000 243.000 253.000
Utbytte 0 -1.320.000 0 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 301.000 1.599.000 291.000 862.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 1.269.000 2.710.000 1.320.000 1.832.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 3.230.000 4.393.000 3.834.000 3.475.000 3.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.460.000 1.015.000 1.527.000 837.000 811.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1 2.2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1 1.5 1.1 1.1
Soliditet 60.7 28.6 46.7 28.4 30.8
Resultatgrad 10.7 1 14.7 17.5 19.2
Rentedekningsgrad 6 30.9 40.7 45.7 39.7
Gjeldsgrad 0.6 2.5 1.1 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 28.8 24.4 28.7 34.2 41.8
Signatur
30.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex