Losna Villsaulag ANS
Juridisk navn:  Losna Villsaulag ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95826782
C/O C E Arnesen Ole Irgens' Vei 65C Losna Fax: 55328063
5019 Bergen 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 885806082
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/20/2003
Foretakstype: ANS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.75%
Resultat  
  
10.2%
Egenkapital  
  
15.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 788.000 802.000 925.000 906.000 730.000
Resultat: 702.000 637.000 732.000 736.000 605.000
Egenkapital: 494.000 428.000 869.000 872.000 742.000
Regnskap for  Losna Villsaulag ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 788.000 802.000 925.000 906.000 730.000
Driftskostnader -86.000 -165.000 -194.000 -172.000 -129.000
Driftsresultat 702.000 637.000 732.000 734.000 601.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 4.000
Resultat før skatt 702.000 637.000 732.000 736.000 605.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 702.000 637.000 732.000 736.000 605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 505.000 460.000 907.000 890.000 763.000
Sum eiendeler 505.000 460.000 907.000 890.000 763.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 428.000 869.000 872.000 742.000
Sum egenkapital 494.000 428.000 869.000 872.000 742.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 31.000 39.000 17.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 459.000 908.000 889.000 763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 157.000 233.000 235.000 245.000 207.000
Andre inntekter 631.000 570.000 690.000 662.000 523.000
Driftsinntekter 788.000 802.000 925.000 906.000 730.000
Varekostnad -43.000 -123.000 -130.000 -130.000 -94.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -42.000 -64.000 -42.000 -35.000
Driftskostnader -86.000 -165.000 -194.000 -172.000 -129.000
Driftsresultat 702.000 637.000 732.000 734.000 601.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 702.000 637.000 732.000 736.000 605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Kundefordringer 42.000 45.000 28.000 44.000 58.000
Andre fordringer 0 0 345.000 295.000 299.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 348.000 300.000 419.000 436.000 292.000
Sum omløpsmidler 505.000 460.000 907.000 890.000 763.000
Sum eiendeler 505.000 460.000 907.000 890.000 763.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 428.000 869.000 872.000 742.000
Sum egenkapital 494.000 428.000 869.000 872.000 742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 30.000 10.000 16.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 29.000 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 31.000 39.000 17.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 459.000 908.000 889.000 763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 494.000 429.000 868.000 873.000 742.000
Likviditetsgrad 1 45.9 14.8 23.3 52.4 36.3
Likviditetsgrad 2 35.5 11.1 20.3 45.6 30.9
Soliditet 97.8 93.2 95.7 98.1 97.2
Resultatgrad 89.1 79.4 79.1 81.0 82.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 138.8 80.6 82.7 79.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex