Lone AS
Juridisk navn:  Lone AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22500535
Veslekroken 7A Veslekroken 7A Fax:
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935283469
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/15/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.67%
Resultat  
  
180%
Egenkapital  
  
11.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.000 150.000 165.000 351.000 0
Resultat: 8.000 -10.000 1.000 -47.000 0
Egenkapital: 47.000 42.000 51.000 51.000 76.000
Regnskap for  Lone AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.000 150.000 165.000 351.000 0
Driftskostnader -45.000 -160.000 -164.000 -397.000 0
Driftsresultat 8.000 -10.000 1.000 -47.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 -10.000 1.000 -47.000 0
Skattekostnad -3.000 2.000 -1.000 21.000 0
Årsresultat 5.000 -9.000 0 -25.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 22.000 20.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 45.000 33.000 55.000 220.000 76.000
Sum eiendeler 64.000 55.000 75.000 241.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -58.000 -49.000 -49.000 -24.000
Sum egenkapital 47.000 42.000 51.000 51.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 13.000 25.000 191.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.000 55.000 76.000 242.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 150.000 165.000 351.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.000 150.000 165.000 351.000 0
Varekostnad -34.000 -148.000 -122.000 -274.000 0
Lønninger 0 0 0 -136.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -12.000 -37.000 -12.000 0
Driftskostnader -45.000 -160.000 -164.000 -397.000 0
Driftsresultat 8.000 -10.000 1.000 -47.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -9.000 0 -25.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 22.000 20.000 21.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 22.000 20.000 21.000 0
Varebeholdning 23.000 16.000 20.000 25.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer -3.000 -3.000 0 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 20.000 35.000 186.000 66.000
Sum omløpsmidler 45.000 33.000 55.000 220.000 76.000
Sum eiendeler 64.000 55.000 75.000 241.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -58.000 -49.000 -49.000 -24.000
Sum egenkapital 47.000 42.000 51.000 51.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 151.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 9.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 16.000 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 13.000 25.000 191.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.000 55.000 76.000 242.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 20.000 30.000 29.000 76.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.1 0.0
Soliditet 73.4 76.4 67.1 21.1 100.0
Resultatgrad 15.1 -6.7 0.6 -13.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 3.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.5 -18.2 1.3 -19.4 0.0
Signatur
04.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex