Ll Skreosen
Juridisk navn:  Ll Skreosen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077072
Fax: 35077073
3849 Vråliosen 3849 Vråliosen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 916000472
Aksjekapital: 686.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/9/1927 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.25%
Resultat  
  
127.04%
Egenkapital  
  
7.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.063.000 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000
Resultat: 149.000 -551.000 294.000 -65.000 222.000
Egenkapital: 2.104.000 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000
Regnskap for  Ll Skreosen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.063.000 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000
Driftskostnader -16.757.000 -16.183.000 -15.519.000 -15.589.000 -15.807.000
Driftsresultat 306.000 -421.000 545.000 133.000 452.000
Finansinntekter 27.000 25.000 17.000 4.000 4.000
Finanskostnader -184.000 -155.000 -267.000 -202.000 -234.000
Finans -157.000 -130.000 -250.000 -198.000 -230.000
Resultat før skatt 149.000 -551.000 294.000 -65.000 222.000
Skattekostnad 0 22.000 -78.000 19.000 -51.000
Årsresultat 149.000 -529.000 217.000 -46.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 707.000 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000
Sum omløpsmidler 6.095.000 5.414.000 6.281.000 6.067.000 6.359.000
Sum eiendeler 6.802.000 6.248.000 7.244.000 7.159.000 7.574.000
Sum opptjent egenkapital 1.418.000 1.270.000 1.799.000 1.582.000 1.628.000
Sum egenkapital 2.104.000 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000
Sum langsiktig gjeld 1.494.000 1.670.000 1.861.000 1.755.000 2.041.000
Sum kortsiktig gjeld 3.204.000 2.623.000 2.899.000 3.136.000 3.219.000
Sum gjeld og egenkapital 6.802.000 6.249.000 7.245.000 7.159.000 7.574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.053.000 15.762.000 16.063.000 15.676.000 16.198.000
Andre inntekter 9.000 1.000 1.000 44.000 60.000
Driftsinntekter 17.063.000 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000
Varekostnad -11.807.000 -11.205.000 -10.974.000 -11.099.000 -11.333.000
Lønninger -3.589.000 -3.541.000 -3.333.000 -3.355.000 -3.129.000
Avskrivning -127.000 -129.000 -129.000 -140.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.234.000 -1.308.000 -1.083.000 -995.000 -1.207.000
Driftskostnader -16.757.000 -16.183.000 -15.519.000 -15.589.000 -15.807.000
Driftsresultat 306.000 -421.000 545.000 133.000 452.000
Finansinntekter 27.000 25.000 17.000 4.000 4.000
Finanskostnader -184.000 -155.000 -267.000 -202.000 -234.000
Finans -157.000 -130.000 -250.000 -198.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 -529.000 217.000 -46.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 574.000 634.000 694.000 754.000 814.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 200.000 269.000 339.000 402.000
Sum varige driftsmidler 707.000 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 707.000 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000
Varebeholdning 4.269.000 4.323.000 4.462.000 4.414.000 4.535.000
Kundefordringer 1.328.000 522.000 1.343.000 1.135.000 1.322.000
Andre fordringer 343.000 396.000 340.000 386.000 357.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 173.000 136.000 132.000 145.000
Sum omløpsmidler 6.095.000 5.414.000 6.281.000 6.067.000 6.359.000
Sum eiendeler 6.802.000 6.248.000 7.244.000 7.159.000 7.574.000
Sum opptjent egenkapital 1.418.000 1.270.000 1.799.000 1.582.000 1.628.000
Sum egenkapital 2.104.000 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 22.000 19.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 478.000 450.000 442.000 761.000 497.000
Sum langsiktig gjeld 1.494.000 1.670.000 1.861.000 1.755.000 2.041.000
Leverandørgjeld 2.024.000 1.446.000 1.755.000 1.770.000 2.033.000
Betalbar skatt 0 0 74.000 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 334.000 308.000 299.000 262.000 362.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 369.000 419.000 329.000 342.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 3.204.000 2.623.000 2.899.000 3.136.000 3.219.000
Sum gjeld og egenkapital 6.802.000 6.249.000 7.245.000 7.159.000 7.574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.891.000 2.791.000 3.382.000 2.931.000 3.140.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 2.2 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
Soliditet 30.9 31.3 34.3 31.7 30.6
Resultatgrad 1.8 -2.7 3.4 0.8 2.8
Rentedekningsgrad 1.7 -2.7 2 0.7 1.9
Gjeldsgrad 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 -6.3 7.8 1.9 6.0
Signatur
07.06.2006
LASSEMO STEIN HELGE
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
LASSEMO STEIN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex