Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liva As
Juridisk navn:  Liva As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 462 Nordsjøvegen 462 Fax:
4053 Ræge 4053 Ræge
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 912283216
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.46%
Resultat  
  
-2.68%
Egenkapital  
  
-23.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.000 65.000 78.000 40.000 74.000
Resultat: -115.000 -112.000 -150.000 -120.000 -87.000
Egenkapital: -601.000 -486.000 -374.000 -224.000 -104.000
Regnskap for  Liva As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.000 65.000 78.000 40.000 74.000
Driftskostnader -90.000 -62.000 -115.000 -46.000 -35.000
Driftsresultat -12.000 2.000 -37.000 -6.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -103.000 -114.000 -113.000 -115.000 -125.000
Finans -103.000 -114.000 -113.000 -115.000 -125.000
Resultat før skatt -115.000 -112.000 -150.000 -120.000 -87.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -115.000 -112.000 -150.000 -120.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.681.000
Sum omløpsmidler 11.000 2.000 2.000 0 1.000
Sum eiendeler 2.712.000 2.703.000 2.703.000 2.701.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital -631.000 -516.000 -404.000 -254.000 -134.000
Sum egenkapital -601.000 -486.000 -374.000 -224.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 3.313.000 3.188.000 3.077.000 2.926.000 2.786.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000 2.702.000 2.703.000 2.702.000 2.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 65.000 78.000 40.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 77.000 65.000 78.000 40.000 74.000
Varekostnad 0 0 -115.000 -46.000 -35.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -62.000 0 0 0
Driftskostnader -90.000 -62.000 -115.000 -46.000 -35.000
Driftsresultat -12.000 2.000 -37.000 -6.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -103.000 -114.000 -113.000 -115.000 -125.000
Finans -103.000 -114.000 -113.000 -115.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -115.000 -112.000 -150.000 -120.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.051.000 2.051.000 2.051.000 2.701.000 2.681.000
Maskiner anlegg 0 0 651.000 0 0
Driftsløsøre 651.000 651.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.701.000 2.681.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 2.000 2.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 11.000 2.000 2.000 0 1.000
Sum eiendeler 2.712.000 2.703.000 2.703.000 2.701.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital -631.000 -516.000 -404.000 -254.000 -134.000
Sum egenkapital -601.000 -486.000 -374.000 -224.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.313.000 3.188.000 3.077.000 2.926.000 2.786.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000 2.702.000 2.703.000 2.702.000 2.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 2.000 2.000 0 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -22.2 -13.8 -8.3 -3.9
Resultatgrad -15.6 3.1 -47.4 -15.0 52.7
Rentedekningsgrad -0.1 0 -0.3 -0.1 0.3
Gjeldsgrad -5.5 -6.6 -8.2 -13.1 -26.8
Total kapitalrentabilitet -0.4 0.1 -1.4 -0.2 1.5
Signatur
11.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex