Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liv-hilveig.com As
Juridisk navn:  Liv-hilveig.com As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92809469
Foreveien Foreveien Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 916770278
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
58.81%
Egenkapital  
  
-33.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 230.000 230.000 310.000
Resultat: -180.000 -437.000 -124.000
Egenkapital: -719.000 -537.000 -101.000
Regnskap for  Liv-hilveig.com As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 230.000 230.000 310.000
Driftskostnader -409.000 -666.000 -433.000
Driftsresultat -180.000 -437.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -180.000 -437.000 -124.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -180.000 -437.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler -141.000 -134.000 -9.000
Sum eiendeler -107.000 -102.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 -561.000 -124.000
Sum egenkapital -719.000 -537.000 -101.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 82.000 0
Sum kortsiktig gjeld 499.000 354.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital -106.000 -102.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 194.000 144.000 135.000
Andre inntekter 36.000 86.000 174.000
Driftsinntekter 230.000 230.000 310.000
Varekostnad -98.000 -192.000 -227.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -474.000 -206.000
Driftskostnader -409.000 -666.000 -433.000
Driftsresultat -180.000 -437.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -180.000 -437.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 34.000 32.000 32.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.000 32.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 32.000 32.000
Varebeholdning 54.000 48.000 79.000
Kundefordringer -15.000 -24.000 -23.000
Andre fordringer 4.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler -141.000 -134.000 -9.000
Sum eiendeler -107.000 -102.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 -561.000 -124.000
Sum egenkapital -719.000 -537.000 -101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 82.000 0
Leverandørgjeld 148.000 209.000 212.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -43.000 -22.000 -13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 167.000 -45.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 354.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital -106.000 -102.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -640.000 -488.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 -0.4 -0.1
Likviditetsgrad 2 -0.4 -0.5 -0.6
Soliditet 678.3 531.7 -190.6
Resultatgrad -78.3 -39.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.9 -0.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet 169.8 432.7 -232.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex