Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister & Gilje As
Juridisk navn:  Lister & Gilje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48075602
Nesbakken 1 Nesbakken 1 Fax:
4407 Flekkefjord 4407 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 912645800
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.43%
Resultat  
  
-19.24%
Egenkapital  
  
-16.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.806.000 10.369.000 7.898.000 6.733.000 5.290.000
Resultat: 1.767.000 2.188.000 1.480.000 1.331.000 1.135.000
Egenkapital: 1.570.000 1.876.000 1.317.000 1.191.000 1.021.000
Regnskap for  Lister & Gilje As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.806.000 10.369.000 7.898.000 6.733.000 5.290.000
Driftskostnader -8.041.000 -8.193.000 -6.419.000 -5.398.000 -4.159.000
Driftsresultat 1.765.000 2.176.000 1.480.000 1.336.000 1.131.000
Finansinntekter 6.000 17.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -8.000 -1.000
Finans 2.000 13.000 1.000 -5.000 4.000
Resultat før skatt 1.767.000 2.188.000 1.480.000 1.331.000 1.135.000
Skattekostnad -390.000 -505.000 -357.000 -333.000 -307.000
Årsresultat 1.377.000 1.683.000 1.124.000 998.000 828.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 260.000 278.000 227.000 144.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 3.478.000 2.319.000 1.879.000 1.689.000
Sum eiendeler 3.166.000 3.738.000 2.597.000 2.106.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 1.684.000 1.125.000 998.000 829.000
Sum egenkapital 1.570.000 1.876.000 1.317.000 1.191.000 1.021.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 1.862.000 1.281.000 915.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 3.166.000 3.739.000 2.599.000 2.106.000 1.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.650.000 10.343.000 7.898.000 6.733.000 5.290.000
Andre inntekter 156.000 26.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.806.000 10.369.000 7.898.000 6.733.000 5.290.000
Varekostnad -5.600.000 -6.255.000 -4.868.000 -1.951.000 -1.288.000
Lønninger -1.260.000 -649.000 -614.000 -2.770.000 -2.241.000
Avskrivning -47.000 -59.000 -60.000 -60.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.134.000 -1.230.000 -877.000 -617.000 -587.000
Driftskostnader -8.041.000 -8.193.000 -6.419.000 -5.398.000 -4.159.000
Driftsresultat 1.765.000 2.176.000 1.480.000 1.336.000 1.131.000
Finansinntekter 6.000 17.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -8.000 -1.000
Finans 2.000 13.000 1.000 -5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.377.000 1.683.000 1.124.000 998.000 828.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 11.000 12.000 7.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 188.000 235.000 241.000 220.000 137.000
Sum varige driftsmidler 188.000 235.000 241.000 220.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 14.000 26.000 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 260.000 278.000 227.000 144.000
Varebeholdning 211.000 249.000 75.000 16.000 36.000
Kundefordringer 1.044.000 1.317.000 1.166.000 821.000 649.000
Andre fordringer 159.000 120.000 64.000 74.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.541.000 1.792.000 1.015.000 968.000 980.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 3.478.000 2.319.000 1.879.000 1.689.000
Sum eiendeler 3.166.000 3.738.000 2.597.000 2.106.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 1.684.000 1.125.000 998.000 829.000
Sum egenkapital 1.570.000 1.876.000 1.317.000 1.191.000 1.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 714.000 922.000 441.000 237.000 281.000
Betalbar skatt 392.000 505.000 361.000 333.000 307.000
Skyldig offentlige avgifter 366.000 361.000 400.000 280.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 74.000 79.000 65.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 1.862.000 1.281.000 915.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 3.166.000 3.739.000 2.599.000 2.106.000 1.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.360.000 1.616.000 1.038.000 964.000 877.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.8 2 2.1
Soliditet 49.6 50.2 50.7 56.6 55.7
Resultatgrad 1 2 18.7 19.8 21.4
Rentedekningsgrad 441.3 5 493.3 1 1136.0
Gjeldsgrad 1 1 1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 5 58.7 57.1 63.6 62.0
Signatur
04.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex