Lister Hytte & Hage Service As
Juridisk navn:  Lister Hytte & Hage Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rafoss Rafoss Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 917531218
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.8%
Resultat  
  
-469.7%
Egenkapital  
  
-73.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 118.000 326.000 350.000 350.000
Resultat: -188.000 -33.000 249.000 249.000
Egenkapital: 68.000 256.000 281.000 281.000
Regnskap for  Lister Hytte & Hage Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 118.000 326.000 350.000 350.000
Driftskostnader -304.000 -359.000 -100.000 -100.000
Driftsresultat -186.000 -34.000 249.000 249.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -188.000 -33.000 249.000 249.000
Skattekostnad 0 8.000 -61.000 -61.000
Årsresultat -188.000 -25.000 188.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 147.000 155.000 155.000
Sum omløpsmidler 90.000 235.000 228.000 228.000
Sum eiendeler 336.000 382.000 383.000 383.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 156.000 181.000 181.000
Sum egenkapital 68.000 256.000 281.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 124.000 91.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 382.000 382.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 326.000 350.000 350.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 118.000 326.000 350.000 350.000
Varekostnad -15.000 -25.000 -19.000 -19.000
Lønninger -85.000 -126.000 -2.000 -2.000
Avskrivning -72.000 -38.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -170.000 -74.000 -74.000
Driftskostnader -304.000 -359.000 -100.000 -100.000
Driftsresultat -186.000 -34.000 249.000 249.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 -25.000 188.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 246.000 147.000 155.000 155.000
Sum varige driftsmidler 246.000 147.000 155.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 246.000 147.000 155.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 28.000 0 0
Andre fordringer 26.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 208.000 228.000 228.000
Sum omløpsmidler 90.000 235.000 228.000 228.000
Sum eiendeler 336.000 382.000 383.000 383.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 156.000 181.000 181.000
Sum egenkapital 68.000 256.000 281.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 10.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 10.000 10.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 51.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 70.000 23.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 54.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 124.000 91.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 382.000 382.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -176.000 111.000 137.000 137.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.9 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.3 1.9 2.5 2.6
Soliditet 20.2 6 73.6 73.6
Resultatgrad -157.6 -10.4 71.1 71.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -55.4 -8.6 65.2 65.2
Signatur
08.08.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex