Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Hundesenter As
Juridisk navn:  Lister Hundesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91619232
Slimestadvegen 36 Slimestadvegen 36 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 916149034
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.76%
Resultat  
  
98.79%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 467.000 344.000 169.000
Resultat: -2.000 -165.000 -239.000
Egenkapital: -412.000 -410.000 -245.000
Regnskap for  Lister Hundesenter As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 467.000 344.000 169.000
Driftskostnader -448.000 -487.000 -379.000
Driftsresultat 19.000 -144.000 -209.000
Finansinntekter 2.000 -4.000 0
Finanskostnader -22.000 -17.000 -30.000
Finans -20.000 -21.000 -30.000
Resultat før skatt -2.000 -165.000 -239.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.000 -165.000 -239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 821.000 914.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 40.000 10.000 78.000
Sum eiendeler 861.000 924.000 1.094.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -441.000 -276.000
Sum egenkapital -412.000 -410.000 -245.000
Sum langsiktig gjeld 874.000 904.000 913.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 431.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 860.000 924.000 1.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 467.000 344.000 169.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 467.000 344.000 169.000
Varekostnad -144.000 -170.000 -81.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -92.000 -103.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -214.000 -183.000
Driftskostnader -448.000 -487.000 -379.000
Driftsresultat 19.000 -144.000 -209.000
Finansinntekter 2.000 -4.000 0
Finanskostnader -22.000 -17.000 -30.000
Finans -20.000 -21.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 -165.000 -239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 812.000 903.000 1.003.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 11.000 13.000
Sum varige driftsmidler 821.000 913.000 1.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 0
Sum anleggsmidler 821.000 914.000 1.016.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 10.000 0
Andre fordringer 6.000 0 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 26.000 0 37.000
Sum omløpsmidler 40.000 10.000 78.000
Sum eiendeler 861.000 924.000 1.094.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -441.000 -276.000
Sum egenkapital -412.000 -410.000 -245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 874.000 904.000 913.000
Leverandørgjeld 0 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 428.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 431.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 860.000 924.000 1.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -359.000 -421.000 -349.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2
Soliditet -47.9 -44.3 -22.4
Resultatgrad 4.1 -41.9 -123.7
Rentedekningsgrad 0.9 -8.5
Gjeldsgrad -3.1 -3.3 -5.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 -19.1
Signatur
30.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex