Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Holding As
Juridisk navn:  Lister Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90157081
Fjotlandsgata 13 Fjotlandsgata 13 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 998004942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
1900%
Resultat  
  
9366.67%
Egenkapital  
  
12222.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 120.000 6.000 43.000 312.000 189.000
Resultat: 1.390.000 -15.000 -117.000 127.000 -4.000
Egenkapital: 1.109.000 9.000 24.000 141.000 47.000
Regnskap for  Lister Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 120.000 6.000 43.000 312.000 189.000
Driftskostnader -87.000 -21.000 -160.000 -185.000 -193.000
Driftsresultat 32.000 -15.000 -117.000 127.000 -4.000
Finansinntekter 1.357.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.357.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.390.000 -15.000 -117.000 127.000 -4.000
Skattekostnad -289.000 0 0 -33.000 0
Årsresultat 1.101.000 -15.000 -117.000 94.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 332.000 57.000 71.000 114.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.428.000 8.000 31.000 172.000 77.000
Sum eiendeler 1.760.000 65.000 102.000 286.000 136.000
Sum opptjent egenkapital 1.079.000 -21.000 -6.000 111.000 17.000
Sum egenkapital 1.109.000 9.000 24.000 141.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 242.000 55.000 56.000 40.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 1.000 23.000 105.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.760.000 65.000 103.000 286.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 6.000 36.000 312.000 189.000
Andre inntekter 59.000 0 8.000 0 0
Driftsinntekter 120.000 6.000 43.000 312.000 189.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger -70.000 0 -108.000 -86.000 -121.000
Avskrivning 0 -14.000 -18.000 -40.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -7.000 -34.000 -59.000 -57.000
Driftskostnader -87.000 -21.000 -160.000 -185.000 -193.000
Driftsresultat 32.000 -15.000 -117.000 127.000 -4.000
Finansinntekter 1.357.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.357.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.101.000 -15.000 -117.000 94.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 43.000 53.000 67.000 0
Driftsløsøre 0 15.000 18.000 47.000 59.000
Sum varige driftsmidler 0 57.000 71.000 114.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 332.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 332.000 57.000 71.000 114.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 50.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 8.000 31.000 122.000 77.000
Sum omløpsmidler 1.428.000 8.000 31.000 172.000 77.000
Sum eiendeler 1.760.000 65.000 102.000 286.000 136.000
Sum opptjent egenkapital 1.079.000 -21.000 -6.000 111.000 17.000
Sum egenkapital 1.109.000 9.000 24.000 141.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 242.000 55.000 56.000 40.000 43.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 257.000 0 0 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 1.000 11.000 63.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 0 12.000 9.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 1.000 23.000 105.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.760.000 65.000 103.000 286.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.019.000 7.000 8.000 67.000 30.000
Likviditetsgrad 1 3.5 8 1.3 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 3.5 8 1.3 1.7 1.7
Soliditet 6 13.8 23.3 49.3 34.3
Resultatgrad 26.7 -272.1 40.7 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 6.2 3.3 1.0 1.9
Total kapitalrentabilitet 78.9 -23.1 -113.6 44.4 -2.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex