Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Ferdigbetong As
Juridisk navn:  Lister Ferdigbetong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94139862
Opofte Opofte Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 998660440
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Lista Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
6.81%
Resultat  
  
32.52%
Egenkapital  
  
32.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.771.000 11.957.000 13.293.000 10.051.000 9.039.000
Resultat: 978.000 738.000 1.192.000 370.000 982.000
Egenkapital: 3.074.000 2.322.000 2.759.000 1.863.000 1.590.000
Regnskap for  Lister Ferdigbetong As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.771.000 11.957.000 13.293.000 10.051.000 9.039.000
Driftskostnader -11.748.000 -11.179.000 -12.059.000 -9.640.000 -8.006.000
Driftsresultat 1.022.000 779.000 1.235.000 412.000 1.032.000
Finansinntekter 5.000 5.000 10.000 7.000 3.000
Finanskostnader -49.000 -46.000 -53.000 -48.000 -53.000
Finans -44.000 -41.000 -43.000 -41.000 -50.000
Resultat før skatt 978.000 738.000 1.192.000 370.000 982.000
Skattekostnad -226.000 -175.000 -296.000 -97.000 -211.000
Årsresultat 752.000 563.000 896.000 273.000 771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 793.000 1.060.000 849.000 965.000 997.000
Sum omløpsmidler 4.968.000 3.244.000 4.612.000 2.616.000 2.658.000
Sum eiendeler 5.761.000 4.304.000 5.461.000 3.581.000 3.655.000
Sum opptjent egenkapital 2.074.000 1.322.000 1.759.000 863.000 590.000
Sum egenkapital 3.074.000 2.322.000 2.759.000 1.863.000 1.590.000
Sum langsiktig gjeld 805.000 894.000 920.000 960.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 1.882.000 1.088.000 1.782.000 758.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 5.761.000 4.304.000 5.461.000 3.581.000 3.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.724.000 11.957.000 13.293.000 10.051.000 9.039.000
Andre inntekter 47.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.771.000 11.957.000 13.293.000 10.051.000 9.039.000
Varekostnad -8.229.000 -7.987.000 -8.851.000 -6.773.000 -5.560.000
Lønninger -1.393.000 -1.245.000 -1.207.000 -1.364.000 -935.000
Avskrivning -125.000 -187.000 -144.000 -125.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.001.000 -1.760.000 -1.857.000 -1.378.000 -1.452.000
Driftskostnader -11.748.000 -11.179.000 -12.059.000 -9.640.000 -8.006.000
Driftsresultat 1.022.000 779.000 1.235.000 412.000 1.032.000
Finansinntekter 5.000 5.000 10.000 7.000 3.000
Finanskostnader -49.000 -46.000 -53.000 -48.000 -53.000
Finans -44.000 -41.000 -43.000 -41.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 752.000 563.000 896.000 273.000 771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 121.000 155.000 0 0 509.000
Driftsløsøre 329.000 693.000 685.000 753.000 196.000
Sum varige driftsmidler 450.000 848.000 685.000 753.000 705.000
Sum finansielle anleggsmidler 329.000 212.000 164.000 212.000 293.000
Sum anleggsmidler 793.000 1.060.000 849.000 965.000 997.000
Varebeholdning 379.000 395.000 650.000 239.000 473.000
Kundefordringer 2.417.000 1.143.000 1.018.000 866.000 661.000
Andre fordringer 153.000 101.000 173.000 73.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.019.000 1.606.000 2.771.000 1.438.000 1.453.000
Sum omløpsmidler 4.968.000 3.244.000 4.612.000 2.616.000 2.658.000
Sum eiendeler 5.761.000 4.304.000 5.461.000 3.581.000 3.655.000
Sum opptjent egenkapital 2.074.000 1.322.000 1.759.000 863.000 590.000
Sum egenkapital 3.074.000 2.322.000 2.759.000 1.863.000 1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 49.000 36.000 41.000 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 805.000 894.000 920.000 960.000 993.000
Leverandørgjeld 1.235.000 723.000 1.276.000 375.000 717.000
Betalbar skatt 289.000 163.000 301.000 96.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 246.000 99.000 74.000 175.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 104.000 131.000 112.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 1.882.000 1.088.000 1.782.000 758.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 5.761.000 4.304.000 5.461.000 3.581.000 3.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.086.000 2.156.000 2.830.000 1.858.000 1.585.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3 2.6 3.5 2.5
Likviditetsgrad 2 2.4 2.6 2.2 3.2 2.1
Soliditet 53.4 53.9 50.5 52.0 43.5
Resultatgrad 8 6.5 9.3 4.1 11.4
Rentedekningsgrad 20.9 16.9 23.3 8.7 19.5
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 17.8 18.2 22.8 11.7 28.3
Signatur
01.08.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex