Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Engros Holding AS
Juridisk navn:  Lister Engros Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38322896
Trosteveien 7 Trosteveien 7 Fax:
4406 Flekkefjord 4406 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 989191357
Aksjekapital: 1.424.427 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norsk storkjøkken holding as
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-825%
Egenkapital  
  
-10.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 35.000 0
Resultat: -74.000 -8.000 -412.000 -292.000 245.000
Egenkapital: 6.082.000 6.806.000 8.309.000 9.661.000 10.623.000
Regnskap for  Lister Engros Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 35.000 0
Driftskostnader -41.000 -35.000 -46.000 -47.000 -66.000
Driftsresultat -41.000 -35.000 -46.000 -12.000 -66.000
Finansinntekter 107.000 199.000 551.000 456.000 593.000
Finanskostnader -140.000 -172.000 -918.000 -737.000 -282.000
Finans -33.000 27.000 -367.000 -281.000 311.000
Resultat før skatt -74.000 -8.000 -412.000 -292.000 245.000
Skattekostnad 0 0 61.000 -120.000 -63.000
Årsresultat -74.000 -8.000 -352.000 -412.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.120.000 2.324.000 3.449.000 4.525.000 4.919.000
Sum omløpsmidler 3.962.000 4.482.000 5.072.000 5.556.000 6.853.000
Sum eiendeler 6.082.000 6.806.000 8.521.000 10.081.000 11.772.000
Sum opptjent egenkapital 4.658.000 5.381.000 6.885.000 8.236.000 9.199.000
Sum egenkapital 6.082.000 6.806.000 8.309.000 9.661.000 10.623.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 212.000 420.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.082.000 6.805.000 8.521.000 10.080.000 11.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 35.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 35.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -35.000 -46.000 -47.000 -66.000
Driftskostnader -41.000 -35.000 -46.000 -47.000 -66.000
Driftsresultat -41.000 -35.000 -46.000 -12.000 -66.000
Finansinntekter 107.000 199.000 551.000 456.000 593.000
Finanskostnader -140.000 -172.000 -918.000 -737.000 -282.000
Finans -33.000 27.000 -367.000 -281.000 311.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -300.000
Årsresultat -74.000 -8.000 -352.000 -412.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 100.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.120.000 2.324.000 3.449.000 4.525.000 4.819.000
Sum anleggsmidler 2.120.000 2.324.000 3.449.000 4.525.000 4.919.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 47.000 0 0 -3.000
Sum investeringer 426.000 213.000 1.128.000 2.390.000 2.093.000
Kasse, bank 3.536.000 4.222.000 3.945.000 3.166.000 4.763.000
Sum omløpsmidler 3.962.000 4.482.000 5.072.000 5.556.000 6.853.000
Sum eiendeler 6.082.000 6.806.000 8.521.000 10.081.000 11.772.000
Sum opptjent egenkapital 4.658.000 5.381.000 6.885.000 8.236.000 9.199.000
Sum egenkapital 6.082.000 6.806.000 8.309.000 9.661.000 10.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 120.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 198.000 300.000 1.085.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 212.000 420.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.082.000 6.805.000 8.521.000 10.080.000 11.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.962.000 4.482.000 4.860.000 5.136.000 5.704.000
Likviditetsgrad 1 23.9 13.2 6.0
Likviditetsgrad 2 0 0 23.9 13.3 6.0
Soliditet 1 1 97.5 95.8 90.2
Resultatgrad -34.3
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 -0.1 0.6 1.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.4 5.9 4.4 4.5
Signatur
04.02.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex