Lister Engineering As
Juridisk navn:  Lister Engineering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjotlandsgata 13 Fjotlandsgata 13 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 920701418
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 4.425.000
Resultat: 1.357.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Lister Engineering As
Resultat 2018
Driftsinntekter 4.425.000
Driftskostnader -3.063.000
Driftsresultat 1.362.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Resultat før skatt 1.357.000
Skattekostnad -312.000
Årsresultat 1.045.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.249.000
Sum eiendeler 2.249.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.425.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.425.000
Varekostnad -572.000
Lønninger -1.737.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -754.000
Driftskostnader -3.063.000
Driftsresultat 1.362.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Konsernbidrag -1.045.000
Utbytte 0
Årsresultat 1.045.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.373.000
Andre fordringer 102.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 749.000
Sum omløpsmidler 2.249.000
Sum eiendeler 2.249.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.357.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 290.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 259.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 312.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 1.3
Resultatgrad 30.8
Rentedekningsgrad 272.4
Gjeldsgrad 7
Total kapitalrentabilitet 60.6
Signatur
11.04.2018
Prokurister
11.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex