Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Elektro AS
Juridisk navn:  Lister Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38331000
Fiboveien 1 Torvgaten 1 Fax: 38331001
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 984789025
Aksjekapital: 3.915.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 8/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.19%
Resultat  
  
62.4%
Egenkapital  
  
-167.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.045.000 30.001.000 33.482.000 40.403.000 31.285.000
Resultat: -1.807.000 -4.806.000 -5.064.000 -1.704.000 -2.630.000
Egenkapital: -2.887.000 -1.080.000 3.725.000 2.730.000 4.064.000
Regnskap for  Lister Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.045.000 30.001.000 33.482.000 40.403.000 31.285.000
Driftskostnader -30.726.000 -34.591.000 -38.436.000 -41.929.000 -33.811.000
Driftsresultat -1.681.000 -4.588.000 -4.954.000 -1.526.000 -2.527.000
Finansinntekter 13.000 20.000 7.000 15.000 29.000
Finanskostnader -138.000 -237.000 -118.000 -193.000 -132.000
Finans -125.000 -217.000 -111.000 -178.000 -103.000
Resultat før skatt -1.807.000 -4.806.000 -5.064.000 -1.704.000 -2.630.000
Skattekostnad 0 0 450.000 369.000 706.000
Årsresultat -1.807.000 -4.806.000 -4.614.000 -1.335.000 -1.924.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.759.000 1.891.000 1.977.000 1.576.000 1.024.000
Sum omløpsmidler 10.943.000 9.475.000 12.502.000 13.494.000 15.343.000
Sum eiendeler 12.702.000 11.366.000 14.479.000 15.070.000 16.367.000
Sum opptjent egenkapital -6.802.000 -4.995.000 -190.000 1.425.000 2.759.000
Sum egenkapital -2.887.000 -1.080.000 3.725.000 2.730.000 4.064.000
Sum langsiktig gjeld 7.885.000 7.194.000 2.978.000 4.488.000 2.450.000
Sum kortsiktig gjeld 7.704.000 5.252.000 7.777.000 7.852.000 9.853.000
Sum gjeld og egenkapital 12.702.000 11.366.000 14.480.000 15.070.000 16.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.045.000 29.944.000 33.482.000 40.403.000 31.285.000
Andre inntekter 0 57.000 0 0 0
Driftsinntekter 29.045.000 30.001.000 33.482.000 40.403.000 31.285.000
Varekostnad -22.573.000 -24.654.000 -27.675.000 -32.223.000 -25.447.000
Lønninger -5.083.000 -5.854.000 -6.401.000 -5.631.000 -4.822.000
Avskrivning -132.000 -138.000 -120.000 -135.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.938.000 -3.945.000 -4.240.000 -3.940.000 -3.527.000
Driftskostnader -30.726.000 -34.591.000 -38.436.000 -41.929.000 -33.811.000
Driftsresultat -1.681.000 -4.588.000 -4.954.000 -1.526.000 -2.527.000
Finansinntekter 13.000 20.000 7.000 15.000 29.000
Finanskostnader -138.000 -237.000 -118.000 -193.000 -132.000
Finans -125.000 -217.000 -111.000 -178.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.807.000 -4.806.000 -4.614.000 -1.335.000 -1.924.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.582.000 1.582.000 1.582.000 1.132.000 763.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 298.000 385.000 433.000 256.000
Sum varige driftsmidler 166.000 298.000 385.000 433.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.759.000 1.891.000 1.977.000 1.576.000 1.024.000
Varebeholdning 6.983.000 6.147.000 7.998.000 8.552.000 9.498.000
Kundefordringer 829.000 743.000 1.381.000 1.112.000 1.262.000
Andre fordringer 2.758.000 2.219.000 2.679.000 3.504.000 3.985.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 365.000 444.000 325.000 598.000
Sum omløpsmidler 10.943.000 9.475.000 12.502.000 13.494.000 15.343.000
Sum eiendeler 12.702.000 11.366.000 14.479.000 15.070.000 16.367.000
Sum opptjent egenkapital -6.802.000 -4.995.000 -190.000 1.425.000 2.759.000
Sum egenkapital -2.887.000 -1.080.000 3.725.000 2.730.000 4.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.017.000 1.225.000 1.646.000 1.297.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.885.000 7.194.000 2.978.000 4.488.000 2.450.000
Leverandørgjeld 4.800.000 1.733.000 4.262.000 4.375.000 6.516.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 669.000 613.000 367.000 565.000 522.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.217.000 1.681.000 1.503.000 1.615.000 2.815.000
Sum kortsiktig gjeld 7.704.000 5.252.000 7.777.000 7.852.000 9.853.000
Sum gjeld og egenkapital 12.702.000 11.366.000 14.480.000 15.070.000 16.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.239.000 4.223.000 4.725.000 5.642.000 5.490.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
Soliditet -22.7 -9.5 25.7 18.1 24.8
Resultatgrad -5.8 -15.3 -14.8 -3.8 -8.1
Rentedekningsgrad -12.2 -19.4 -7.8 -18.9
Gjeldsgrad -5.4 -11.5 2.9 4.5 3.0
Total kapitalrentabilitet -13.1 -40.2 -34.2 -10.0 -15.3
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex