Lister El-Installasjon AS
Juridisk navn:  Lister El-Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99206103
Jølle Jølle Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 991883142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/22/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.49%
Resultat  
  
-12.49%
Egenkapital  
  
4.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.521.000 5.842.000 5.932.000 4.858.000 4.511.000
Resultat: 890.000 1.017.000 1.058.000 731.000 943.000
Egenkapital: 2.224.000 2.130.000 2.048.000 2.444.000 1.894.000
Regnskap for  Lister El-Installasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.521.000 5.842.000 5.932.000 4.858.000 4.511.000
Driftskostnader -4.618.000 -4.808.000 -4.852.000 -4.096.000 -3.536.000
Driftsresultat 903.000 1.033.000 1.080.000 761.000 974.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 2.000 8.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -26.000 -32.000 -40.000
Finans -13.000 -16.000 -22.000 -30.000 -32.000
Resultat før skatt 890.000 1.017.000 1.058.000 731.000 943.000
Skattekostnad -196.000 -235.000 -253.000 -182.000 -253.000
Årsresultat 694.000 782.000 804.000 549.000 690.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.513.000 1.636.000 1.758.000 1.820.000
Sum omløpsmidler 2.394.000 2.497.000 2.413.000 2.074.000 1.664.000
Sum eiendeler 3.796.000 4.010.000 4.049.000 3.832.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 2.124.000 2.030.000 1.948.000 2.344.000 1.794.000
Sum egenkapital 2.224.000 2.130.000 2.048.000 2.444.000 1.894.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 321.000 467.000 605.000 733.000
Sum kortsiktig gjeld 1.395.000 1.560.000 1.534.000 783.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 3.796.000 4.011.000 4.049.000 3.832.000 3.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.521.000 5.842.000 5.932.000 4.858.000 4.511.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.521.000 5.842.000 5.932.000 4.858.000 4.511.000
Varekostnad -1.556.000 -1.872.000 -2.197.000 -1.741.000 -1.541.000
Lønninger -2.370.000 -2.213.000 -1.999.000 -1.758.000 -1.398.000
Avskrivning -122.000 -122.000 -122.000 -117.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -570.000 -601.000 -534.000 -480.000 -510.000
Driftskostnader -4.618.000 -4.808.000 -4.852.000 -4.096.000 -3.536.000
Driftsresultat 903.000 1.033.000 1.080.000 761.000 974.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 2.000 8.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -26.000 -32.000 -40.000
Finans -13.000 -16.000 -22.000 -30.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -700.000 -1.200.000 0 -300.000
Årsresultat 694.000 782.000 804.000 549.000 690.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.252.000 1.310.000 1.368.000 1.426.000 1.484.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 203.000 268.000 332.000 336.000
Sum varige driftsmidler 1.391.000 1.513.000 1.636.000 1.758.000 1.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.513.000 1.636.000 1.758.000 1.820.000
Varebeholdning 189.000 193.000 188.000 182.000 183.000
Kundefordringer 756.000 926.000 218.000 311.000 435.000
Andre fordringer 47.000 51.000 47.000 46.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.402.000 1.328.000 1.960.000 1.536.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 2.394.000 2.497.000 2.413.000 2.074.000 1.664.000
Sum eiendeler 3.796.000 4.010.000 4.049.000 3.832.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 2.124.000 2.030.000 1.948.000 2.344.000 1.794.000
Sum egenkapital 2.224.000 2.130.000 2.048.000 2.444.000 1.894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 9.000 16.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 177.000 321.000 467.000 605.000 733.000
Leverandørgjeld 141.000 172.000 124.000 213.000 66.000
Betalbar skatt 207.000 244.000 260.000 185.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 390.000 397.000 348.000 329.000 255.000
Utbytte -600.000 -700.000 -1.200.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 46.000 102.000 56.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 1.395.000 1.560.000 1.534.000 783.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 3.796.000 4.011.000 4.049.000 3.832.000 3.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 999.000 937.000 879.000 1.291.000 807.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.6 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 2.4 1.8
Soliditet 58.6 53.1 50.6 63.8 54.4
Resultatgrad 16.4 17.7 18.2 15.7 21.6
Rentedekningsgrad 56.4 51.6 41.5 23.8 24.6
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.9 25.9 26.8 19.9 28.2
Signatur
29.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex