Lister Eiendomsomsetning AS
Juridisk navn:  Lister Eiendomsomsetning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38325050
Postboks 201 Elvegaten 18 Fax: 38325051
4402 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 981357248
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.88%
Resultat  
  
-138.46%
Egenkapital  
  
136%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 279.000 1.387.000 877.000 1.105.000 1.327.000
Resultat: -155.000 -65.000 89.000 45.000 -78.000
Egenkapital: 295.000 125.000 175.000 108.000 75.000
Regnskap for  Lister Eiendomsomsetning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 279.000 1.387.000 877.000 1.105.000 1.327.000
Driftskostnader -338.000 -1.391.000 -712.000 -1.020.000 -1.198.000
Driftsresultat -57.000 -3.000 164.000 84.000 128.000
Finansinntekter 0 19.000 15.000 60.000 67.000
Finanskostnader -97.000 -81.000 -90.000 -99.000 -273.000
Finans -97.000 -62.000 -75.000 -39.000 -206.000
Resultat før skatt -155.000 -65.000 89.000 45.000 -78.000
Skattekostnad 34.000 15.000 -22.000 -12.000 21.000
Årsresultat -121.000 -49.000 67.000 33.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.939.000 2.111.000 1.685.000 1.668.000 1.741.000
Sum omløpsmidler 2.437.000 430.000 415.000 404.000 522.000
Sum eiendeler 4.376.000 2.541.000 2.100.000 2.072.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 25.000 75.000 8.000 -25.000
Sum egenkapital 295.000 125.000 175.000 108.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 4.029.000 2.137.000 1.795.000 1.843.000 1.899.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 279.000 130.000 122.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 4.375.000 2.541.000 2.100.000 2.073.000 2.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000 1.306.000 805.000 1.010.000 1.192.000
Andre inntekter 38.000 81.000 72.000 95.000 134.000
Driftsinntekter 279.000 1.387.000 877.000 1.105.000 1.327.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -37.000 -942.000 -261.000 -396.000 -795.000
Avskrivning -173.000 -114.000 -67.000 -73.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -335.000 -384.000 -551.000 -324.000
Driftskostnader -338.000 -1.391.000 -712.000 -1.020.000 -1.198.000
Driftsresultat -57.000 -3.000 164.000 84.000 128.000
Finansinntekter 0 19.000 15.000 60.000 67.000
Finanskostnader -97.000 -81.000 -90.000 -99.000 -273.000
Finans -97.000 -62.000 -75.000 -39.000 -206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -49.000 67.000 33.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.388.000 1.426.000 1.464.000 1.502.000 1.539.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 551.000 685.000 137.000 166.000 202.000
Sum varige driftsmidler 1.939.000 2.111.000 1.601.000 1.668.000 1.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 84.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.939.000 2.111.000 1.685.000 1.668.000 1.741.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 246.000 378.000 177.000 165.000
Andre fordringer 0 10.000 15.000 85.000 75.000
Sum investeringer 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kasse, bank 1.918.000 167.000 15.000 135.000 275.000
Sum omløpsmidler 2.437.000 430.000 415.000 404.000 522.000
Sum eiendeler 4.376.000 2.541.000 2.100.000 2.072.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 25.000 75.000 8.000 -25.000
Sum egenkapital 295.000 125.000 175.000 108.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 22.000 38.000 16.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 18.000 107.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.029.000 2.137.000 1.795.000 1.843.000 1.899.000
Leverandørgjeld 21.000 18.000 9.000 0 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 220.000 10.000 117.000 268.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 23.000 4.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 279.000 130.000 122.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 4.375.000 2.541.000 2.100.000 2.073.000 2.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.386.000 151.000 285.000 282.000 232.000
Likviditetsgrad 1 47.8 1.5 3.2 3.3 1.8
Likviditetsgrad 2 47.8 1.5 3.2 3.3 1.9
Soliditet 6.7 4.9 8.3 5.2 3.3
Resultatgrad -20.4 -0.2 18.7 7.6 9.6
Rentedekningsgrad -0.6 1.8 0.8 0.7
Gjeldsgrad 13.8 19.3 1 18.2 29.2
Total kapitalrentabilitet -1.3 0.6 8.5 6.9 8.6
Signatur
23.09.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex