Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Contracting As
Juridisk navn:  Lister Contracting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 155 Hæstadveien 13 Fax:
4402 Flekkefjord 4432 Hidrasund
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 923132023
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/3/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
89.71%
Resultat  
  
344.07%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 7.852.000 4.139.000
Resultat: 262.000 59.000
Egenkapital: 236.000 236.000
Regnskap for  Lister Contracting As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 7.852.000 4.139.000
Driftskostnader -7.576.000 -4.079.000
Driftsresultat 277.000 61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -2.000
Finans -15.000 -2.000
Resultat før skatt 262.000 59.000
Skattekostnad -59.000 -13.000
Årsresultat 203.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 2.196.000
Sum eiendeler 1.928.000 2.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 236.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 2.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.852.000 4.139.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.852.000 4.139.000
Varekostnad -1.295.000 -234.000
Lønninger -5.471.000 -3.354.000
Avskrivning -15.000 -6.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -795.000 -485.000
Driftskostnader -7.576.000 -4.079.000
Driftsresultat 277.000 61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -2.000
Finans -15.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -203.000 -45.000
Årsresultat 203.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 26.000 41.000
Sum varige driftsmidler 26.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 195.000 0
Sum anleggsmidler 221.000 41.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 102.000 923.000
Andre fordringer 54.000 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.550.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 2.196.000
Sum eiendeler 1.928.000 2.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 236.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 115.000 154.000
Betalbar skatt 60.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 793.000 1.315.000
Utbytte -203.000 -45.000
Annen kortsiktig gjeld 522.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 2.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 195.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1
Soliditet 12.2 10.5
Resultatgrad 3.5 1.5
Rentedekningsgrad 18.5 30.5
Gjeldsgrad 7.2 8.5
Total kapitalrentabilitet 14.4 2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex