Lister Bygg Sa
Juridisk navn:  Lister Bygg Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38393740
Postboks 178 Havnegaten 31 Fax: 38393200
4553 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 955900804
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/10/1982
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Ja-Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.41%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-6.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 29.000 27.000 27.000 26.000 28.000
Resultat: -5.000 5.000 5.000 -1.000 -4.000
Egenkapital: 68.000 73.000 73.000 70.000 76.000
Regnskap for  Lister Bygg Sa
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 29.000 27.000 27.000 26.000 28.000
Driftskostnader -34.000 -23.000 -23.000 -28.000 -31.000
Driftsresultat -5.000 5.000 5.000 -2.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 5.000 5.000 -1.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 5.000 5.000 -1.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 37.000 45.000 58.000
Sum omløpsmidler 35.000 37.000 37.000 25.000 18.000
Sum eiendeler 69.000 74.000 74.000 70.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 1.000 1.000 -1.000 -16.000
Sum egenkapital 68.000 73.000 73.000 70.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.000 73.000 73.000 71.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 26.000 26.000 26.000 28.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 29.000 27.000 27.000 26.000 28.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -4.000 -4.000 -6.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -19.000 -19.000 -22.000 -24.000
Driftskostnader -34.000 -23.000 -23.000 -28.000 -31.000
Driftsresultat -5.000 5.000 5.000 -2.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 5.000 5.000 -1.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 23.000 24.000 24.000 25.000 26.000
Maskiner anlegg 0 13.000 13.000 0 0
Driftsløsøre 10.000 0 0 20.000 32.000
Sum varige driftsmidler 34.000 37.000 37.000 45.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 37.000 45.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 37.000 37.000 12.000 18.000
Sum omløpsmidler 35.000 37.000 37.000 25.000 18.000
Sum eiendeler 69.000 74.000 74.000 70.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 1.000 1.000 -1.000 -16.000
Sum egenkapital 68.000 73.000 73.000 70.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.000 73.000 73.000 71.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 37.000 37.000 25.000 18.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -17.2 18.5 18.5 -7.7 -14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -7.4 6.8 6.8 -2.9 -5.3
Signatur
09.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex