Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Boligbygging As
Juridisk navn:  Lister Boligbygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91104049
Batteriveien Sør 8 Batteriveien Sør 8 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 999326072
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.29%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
184.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.790.000 1.890.000 1.890.000 0 0
Resultat: 35.000 14.000 -10.000 0 -6.000
Egenkapital: 54.000 19.000 2.000 0 12.000
Regnskap for  Lister Boligbygging As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.790.000 1.890.000 1.890.000 0 0
Driftskostnader -1.657.000 -1.718.000 -1.742.000 0 -6.000
Driftsresultat 133.000 173.000 148.000 0 -6.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 -159.000 -158.000 0 0
Finans -99.000 -159.000 -158.000 0 0
Resultat før skatt 35.000 14.000 -10.000 0 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 17.000 -10.000 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.928.000 3.079.000 5.629.000 1.000 190.000
Sum omløpsmidler 130.000 224.000 100.000 0 2.000
Sum eiendeler 2.058.000 3.303.000 5.729.000 1.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -11.000 -28.000 0 -18.000
Sum egenkapital 54.000 19.000 2.000 0 12.000
Sum langsiktig gjeld 1.391.000 2.739.000 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 545.000 5.727.000 0 179.000
Sum gjeld og egenkapital 2.059.000 3.303.000 5.729.000 1.000 191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.790.000 1.890.000 1.890.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.790.000 1.890.000 1.890.000 0 0
Varekostnad -1.600.000 -1.677.000 -1.727.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -41.000 -15.000 0 -6.000
Driftskostnader -1.657.000 -1.718.000 -1.742.000 0 -6.000
Driftsresultat 133.000 173.000 148.000 0 -6.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 -159.000 -158.000 0 0
Finans -99.000 -159.000 -158.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 17.000 -10.000 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 1.925.000 3.076.000 3.718.000 1.000 190.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.925.000 3.076.000 3.718.000 1.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.911.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.928.000 3.079.000 5.629.000 1.000 190.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 79.000 103.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 121.000 100.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 130.000 224.000 100.000 0 2.000
Sum eiendeler 2.058.000 3.303.000 5.729.000 1.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -11.000 -28.000 0 -18.000
Sum egenkapital 54.000 19.000 2.000 0 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.193.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.391.000 2.739.000 0 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 614.000 545.000 534.000 0 151.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 545.000 5.727.000 0 179.000
Sum gjeld og egenkapital 2.059.000 3.303.000 5.729.000 1.000 191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -484.000 -321.000 -5.627.000 0 -177.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0 0.0 0.1
Soliditet 2.6 0.6 0 0.0 6.3
Resultatgrad 7.4 9.2 7.8
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 0.9
Gjeldsgrad 37.1 172.8 2863.5 14.9
Total kapitalrentabilitet 6.6 5.2 2.6 0.0 -3.1
Signatur
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex