Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Blikk As
Juridisk navn:  Lister Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drangeid 58 Drangeid 58 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 996413985
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.18%
Resultat  
  
-170.31%
Egenkapital  
  
-7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.090.000 10.251.000 10.022.000 11.143.000 11.570.000
Resultat: -90.000 128.000 -6.000 542.000 1.296.000
Egenkapital: 1.535.000 1.651.000 1.754.000 1.559.000 1.355.000
Regnskap for  Lister Blikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.090.000 10.251.000 10.022.000 11.143.000 11.570.000
Driftskostnader -10.974.000 -10.123.000 -10.030.000 -10.610.000 -10.289.000
Driftsresultat 117.000 128.000 -8.000 533.000 1.281.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 9.000 15.000
Finanskostnader -211.000 -2.000 0 0 0
Finans -207.000 1.000 2.000 9.000 15.000
Resultat før skatt -90.000 128.000 -6.000 542.000 1.296.000
Skattekostnad -26.000 -32.000 0 -138.000 -353.000
Årsresultat -116.000 97.000 -5.000 404.000 943.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 400.000 386.000 356.000 446.000
Sum omløpsmidler 3.284.000 3.144.000 3.786.000 3.235.000 3.692.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.544.000 4.172.000 3.591.000 4.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 1.551.000 1.654.000 1.459.000 1.255.000
Sum egenkapital 1.535.000 1.651.000 1.754.000 1.559.000 1.355.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.893.000 2.418.000 2.032.000 2.782.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.544.000 4.172.000 3.591.000 4.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.090.000 10.251.000 10.022.000 11.143.000 11.570.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.090.000 10.251.000 10.022.000 11.143.000 11.570.000
Varekostnad -3.871.000 -3.422.000 -4.237.000 -5.284.000 -5.722.000
Lønninger -5.027.000 -4.908.000 -4.226.000 -3.944.000 -3.180.000
Avskrivning -103.000 -102.000 -70.000 -88.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.973.000 -1.691.000 -1.497.000 -1.294.000 -1.277.000
Driftskostnader -10.974.000 -10.123.000 -10.030.000 -10.610.000 -10.289.000
Driftsresultat 117.000 128.000 -8.000 533.000 1.281.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 9.000 15.000
Finanskostnader -211.000 -2.000 0 0 0
Finans -207.000 1.000 2.000 9.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -800.000
Årsresultat -116.000 97.000 -5.000 404.000 943.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 13.000 5.000 5.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 179.000 281.000 351.000 439.000
Sum varige driftsmidler 105.000 179.000 281.000 351.000 439.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 208.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 400.000 386.000 356.000 446.000
Varebeholdning 463.000 422.000 409.000 466.000 410.000
Kundefordringer 1.084.000 1.093.000 1.531.000 1.178.000 1.119.000
Andre fordringer 79.000 72.000 86.000 24.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.659.000 1.557.000 1.761.000 1.567.000 2.049.000
Sum omløpsmidler 3.284.000 3.144.000 3.786.000 3.235.000 3.692.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.544.000 4.172.000 3.591.000 4.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 1.551.000 1.654.000 1.459.000 1.255.000
Sum egenkapital 1.535.000 1.651.000 1.754.000 1.559.000 1.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 352.000 218.000 630.000 504.000 478.000
Betalbar skatt 37.000 39.000 0 136.000 350.000
Skyldig offentlige avgifter 629.000 701.000 725.000 480.000 522.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 861.000 935.000 1.063.000 711.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.893.000 2.418.000 2.032.000 2.782.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.544.000 4.172.000 3.591.000 4.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.406.000 1.251.000 1.368.000 1.203.000 910.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.6 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2
Soliditet 4 46.6 4 43.4 32.8
Resultatgrad 1.1 1.2 -0.1 4.8 11.1
Rentedekningsgrad 0.6 6
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.4 1.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.7 -0.1 15.1 31.3
Signatur
20.01.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex