Lister Bilutleie As
Juridisk navn:  Lister Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helvik brygge 18 Helvik brygge 18 Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 920437621
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 30.000
Resultat: -71.000
Egenkapital: -41.000
Regnskap for  Lister Bilutleie As
Resultat 2018
Driftsinntekter 30.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt -71.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 254.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 264.000
Sum opptjent egenkapital -71.000
Sum egenkapital -41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 30.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -35.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -64.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 254.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 254.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 264.000
Sum opptjent egenkapital -71.000
Sum egenkapital -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -295.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet -15.5
Resultatgrad -226.7
Rentedekningsgrad -22.7
Gjeldsgrad -7.4
Total kapitalrentabilitet -25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex