Lister Bedriftshelsetjeneste Sa
Juridisk navn:  Lister Bedriftshelsetjeneste Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38320560
Anders Beers Gate 8 Anders Beers Gate 8 Fax: 38320561
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 971470801
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/1/1987 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: bedriftshelsetjenesten flekkefjord
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.79%
Resultat  
  
260%
Egenkapital  
  
23.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.718.000 7.582.000 7.778.000 7.251.000 6.993.000
Resultat: 324.000 90.000 8.000 33.000 65.000
Egenkapital: 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Regnskap for  Lister Bedriftshelsetjeneste Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.718.000 7.582.000 7.778.000 7.251.000 6.993.000
Driftskostnader -7.412.000 -7.508.000 -7.788.000 -7.236.000 -6.963.000
Driftsresultat 306.000 74.000 -10.000 15.000 29.000
Finansinntekter 18.000 16.000 19.000 18.000 37.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 18.000 16.000 19.000 18.000 36.000
Resultat før skatt 324.000 90.000 8.000 33.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 324.000 90.000 8.000 33.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Sum eiendeler 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 1.081.000 1.234.000 1.103.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.784.000 7.017.000 7.193.000 6.398.000 6.340.000
Andre inntekter 934.000 566.000 585.000 854.000 652.000
Driftsinntekter 7.718.000 7.582.000 7.778.000 7.251.000 6.993.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.122.000 -6.160.000 -6.266.000 -5.665.000 -5.423.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.290.000 -1.348.000 -1.522.000 -1.571.000 -1.540.000
Driftskostnader -7.412.000 -7.508.000 -7.788.000 -7.236.000 -6.963.000
Driftsresultat 306.000 74.000 -10.000 15.000 29.000
Finansinntekter 18.000 16.000 19.000 18.000 37.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 18.000 16.000 19.000 18.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 324.000 90.000 8.000 33.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 623.000 399.000 621.000 194.000 60.000
Andre fordringer 116.000 135.000 132.000 99.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.023.000 1.929.000 1.771.000 2.092.000 2.060.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Sum eiendeler 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 74.000 44.000 106.000 176.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 420.000 435.000 533.000 401.000 412.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 564.000 602.000 594.000 526.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 1.081.000 1.234.000 1.103.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 2.762.000 2.462.000 2.525.000 2.386.000 2.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.704.000 1.381.000 1.291.000 1.283.000 1.249.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2 2.2 2.4
Soliditet 61.7 56.1 51.1 53.8 57.9
Resultatgrad 4 1 -0.1 0.2 0.4
Rentedekningsgrad 66.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.7 3.7 0.4 1.4 3.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex