Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Auto As
Juridisk navn:  Lister Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38330800
Grøndokkmoen 22 Grøndokkmoen 22 Fax: 38330801
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 993968633
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.83%
Resultat  
  
36.36%
Egenkapital  
  
15.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.126.000 1.095.000 419.000 595.000 0
Resultat: 60.000 44.000 -590.000 582.000 -16.000
Egenkapital: 359.000 312.000 281.000 733.000 -187.000
Regnskap for  Lister Auto As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.126.000 1.095.000 419.000 595.000 0
Driftskostnader -656.000 -685.000 -770.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat 471.000 409.000 -351.000 579.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -411.000 -366.000 -240.000 0 0
Finans -410.000 -366.000 -239.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 60.000 44.000 -590.000 582.000 -16.000
Skattekostnad -13.000 -13.000 138.000 -63.000 0
Årsresultat 47.000 31.000 -452.000 520.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.020.000 14.216.000 14.733.000 2.693.000 165.000
Sum omløpsmidler 249.000 157.000 289.000 211.000 2.048.000
Sum eiendeler 15.269.000 14.373.000 15.022.000 2.904.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -188.000 -219.000 233.000 -287.000
Sum egenkapital 359.000 312.000 281.000 733.000 -187.000
Sum langsiktig gjeld 14.868.000 14.000.000 14.000.000 2.063.000 2.400.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 60.000 741.000 108.000 0
Sum gjeld og egenkapital 15.269.000 14.372.000 15.022.000 2.904.000 2.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.054.000 1.022.000 419.000 0 0
Andre inntekter 73.000 73.000 0 595.000 0
Driftsinntekter 1.126.000 1.095.000 419.000 595.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -613.000 -648.000 -691.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -37.000 -79.000 -15.000 -18.000
Driftskostnader -656.000 -685.000 -770.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat 471.000 409.000 -351.000 579.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -411.000 -366.000 -240.000 0 0
Finans -410.000 -366.000 -239.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 31.000 -452.000 520.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 63.000 76.000 0 0
Fast eiendom 12.912.000 11.921.000 12.178.000 1.961.000 165.000
Maskiner anlegg 2.058.000 2.231.000 2.479.000 732.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.970.000 14.153.000 14.658.000 2.693.000 165.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.020.000 14.216.000 14.733.000 2.693.000 165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 207.000 187.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 157.000 82.000 24.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 249.000 157.000 289.000 211.000 2.048.000
Sum eiendeler 15.269.000 14.373.000 15.022.000 2.904.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -188.000 -219.000 233.000 -287.000
Sum egenkapital 359.000 312.000 281.000 733.000 -187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 63.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.868.000 14.000.000 14.000.000 2.063.000 2.400.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 43.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 18.000 741.000 108.000 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 60.000 741.000 108.000 0
Sum gjeld og egenkapital 15.269.000 14.372.000 15.022.000 2.904.000 2.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 97.000 -452.000 103.000 2.048.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.6 0.4 2
Likviditetsgrad 2 5.9 2.6 0.4 2 0.0
Soliditet 2.4 2.2 1.9 25.2 -8.5
Resultatgrad 41.8 37.4 -83.8 97.3
Rentedekningsgrad 1.1 1.1 -1.5
Gjeldsgrad 41.5 45.1 52.5 3 -12.8
Total kapitalrentabilitet 3.1 2.8 -2.3 2 -0.7
Signatur
24.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex