Lister Arkitektur Og Byggteknikk As
Juridisk navn:  Lister Arkitektur Og Byggteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41209158
1. Etasje Audnedalsveien 4417 1. Etasje Audnedalsveien 4417 Fax:
4529 Byremo 4529 Byremo
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 997454863
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/17/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tall Teller As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.96%
Resultat  
  
-2.72%
Egenkapital  
  
-0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.199.000 2.266.000 2.219.000 2.125.000 2.211.000
Resultat: 1.145.000 1.177.000 1.096.000 1.072.000 1.040.000
Egenkapital: 1.782.000 1.789.000 1.732.000 1.701.000 1.773.000
Regnskap for  Lister Arkitektur Og Byggteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.199.000 2.266.000 2.219.000 2.125.000 2.211.000
Driftskostnader -1.105.000 -1.131.000 -1.163.000 -1.084.000 -1.175.000
Driftsresultat 1.094.000 1.134.000 1.056.000 1.040.000 1.036.000
Finansinntekter 51.000 43.000 40.000 48.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 -16.000 -29.000
Finans 51.000 43.000 40.000 32.000 5.000
Resultat før skatt 1.145.000 1.177.000 1.096.000 1.072.000 1.040.000
Skattekostnad -252.000 -271.000 -265.000 -279.000 -294.000
Årsresultat 893.000 906.000 831.000 794.000 746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.639.000 1.615.000 1.615.000 1.600.000 1.624.000
Sum omløpsmidler 1.617.000 1.673.000 1.525.000 1.576.000 841.000
Sum eiendeler 3.256.000 3.288.000 3.140.000 3.176.000 2.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.682.000 1.689.000 1.632.000 1.601.000 1.673.000
Sum egenkapital 1.782.000 1.789.000 1.732.000 1.701.000 1.773.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.474.000 1.499.000 1.408.000 1.475.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 3.256.000 3.288.000 3.140.000 3.176.000 2.465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.199.000 2.266.000 2.219.000 2.125.000 2.211.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.199.000 2.266.000 2.219.000 2.125.000 2.211.000
Varekostnad -29.000 -10.000 -12.000 -5.000 -2.000
Lønninger -824.000 -918.000 -936.000 -931.000 -904.000
Avskrivning 0 0 0 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -203.000 -215.000 -129.000 -250.000
Driftskostnader -1.105.000 -1.131.000 -1.163.000 -1.084.000 -1.175.000
Driftsresultat 1.094.000 1.134.000 1.056.000 1.040.000 1.036.000
Finansinntekter 51.000 43.000 40.000 48.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 -16.000 -29.000
Finans 51.000 43.000 40.000 32.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -850.000 -800.000 -865.000 -100.000
Årsresultat 893.000 906.000 831.000 794.000 746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.639.000 1.615.000 1.615.000 1.600.000 1.600.000
Sum anleggsmidler 1.639.000 1.615.000 1.615.000 1.600.000 1.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 332.000 775.000 627.000 618.000 470.000
Andre fordringer 49.000 48.000 34.000 37.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.236.000 850.000 864.000 921.000 316.000
Sum omløpsmidler 1.617.000 1.673.000 1.525.000 1.576.000 841.000
Sum eiendeler 3.256.000 3.288.000 3.140.000 3.176.000 2.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.682.000 1.689.000 1.632.000 1.601.000 1.673.000
Sum egenkapital 1.782.000 1.789.000 1.732.000 1.701.000 1.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 109.000 9.000 70.000 62.000 40.000
Betalbar skatt 252.000 271.000 265.000 274.000 290.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 224.000 186.000 187.000 177.000
Utbytte -900.000 -850.000 -800.000 -865.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 83.000 145.000 87.000 88.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 1.474.000 1.499.000 1.408.000 1.475.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 3.256.000 3.288.000 3.140.000 3.176.000 2.465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 174.000 117.000 101.000 149.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 54.7 54.4 55.2 53.6 71.9
Resultatgrad 49.7 5 47.6 48.9 46.9
Rentedekningsgrad 6 36.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 35.2 35.8 34.9 34.3 43.4
Signatur
06.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex