Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Anleggsservice As
Juridisk navn:  Lister Anleggsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/John Solås Moi V/John Solås Moi Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 916622856
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økosør As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.77%
Egenkapital  
  
-11.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 33.000 52.000
Resultat: -9.000 -13.000 16.000 37.000
Egenkapital: 55.000 62.000 72.000 60.000
Regnskap for  Lister Anleggsservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 33.000 52.000
Driftskostnader -9.000 -12.000 -17.000 -15.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 16.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt -9.000 -13.000 16.000 37.000
Skattekostnad 2.000 3.000 -4.000 -7.000
Årsresultat -7.000 -10.000 12.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 49.000 63.000 108.000 82.000
Sum eiendeler 54.000 66.000 108.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 32.000 42.000 30.000
Sum egenkapital 55.000 62.000 72.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 4.000 35.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 66.000 107.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 33.000 52.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 33.000 52.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -3.000 -3.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -14.000 -12.000
Driftskostnader -9.000 -12.000 -17.000 -15.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 16.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -10.000 12.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 3.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 52.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 63.000 108.000 30.000
Sum omløpsmidler 49.000 63.000 108.000 82.000
Sum eiendeler 54.000 66.000 108.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 32.000 42.000 30.000
Sum egenkapital 55.000 62.000 72.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0
Betalbar skatt -4.000 -6.000 4.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -1.000 6.000 -2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 12.000 22.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000 4.000 35.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 66.000 107.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 59.000 73.000 60.000
Likviditetsgrad 1 15.8 3.1 3.7
Likviditetsgrad 2 15.8 3.1 3.7
Soliditet 101.9 93.9 67.3 73.2
Resultatgrad 48.5 71.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -16.7 -18.2 1 45.1
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex