Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister Advokatene AS
Juridisk navn:  Lister Advokatene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38325050
Postboks 201 Elvegaten 18 Fax: 38325051
4402 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 981487249
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/21/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.54%
Resultat  
  
140.69%
Egenkapital  
  
52.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.002.000 1.779.000 1.471.000 1.688.000 1.965.000
Resultat: 556.000 231.000 -52.000 -80.000 60.000
Egenkapital: 403.000 264.000 48.000 100.000 180.000
Regnskap for  Lister Advokatene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.002.000 1.779.000 1.471.000 1.688.000 1.965.000
Driftskostnader -1.430.000 -1.538.000 -1.518.000 -1.762.000 -1.906.000
Driftsresultat 573.000 241.000 -47.000 -74.000 59.000
Finansinntekter 9.000 1.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -26.000 -11.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finans -17.000 -10.000 -4.000 -5.000 0
Resultat før skatt 556.000 231.000 -52.000 -80.000 60.000
Skattekostnad -127.000 -15.000 0 0 0
Årsresultat 429.000 216.000 -52.000 -80.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.030.000 530.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 552.000 444.000 360.000 309.000 426.000
Sum eiendeler 1.582.000 974.000 360.000 309.000 426.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 164.000 -52.000 0 80.000
Sum egenkapital 403.000 264.000 48.000 100.000 180.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 530.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 690.000 180.000 312.000 208.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 974.000 360.000 308.000 426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.002.000 1.779.000 1.471.000 1.688.000 1.965.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.002.000 1.779.000 1.471.000 1.688.000 1.965.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -814.000 -1.162.000 -1.224.000 -1.455.000 -1.546.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -616.000 -376.000 -294.000 -307.000 -360.000
Driftskostnader -1.430.000 -1.538.000 -1.518.000 -1.762.000 -1.906.000
Driftsresultat 573.000 241.000 -47.000 -74.000 59.000
Finansinntekter 9.000 1.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -26.000 -11.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finans -17.000 -10.000 -4.000 -5.000 0
Konsernbidrag -290.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 216.000 -52.000 -80.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.030.000 530.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.030.000 530.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 222.000 46.000 316.000 186.000 241.000
Andre fordringer 1.000 19.000 2.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 329.000 378.000 42.000 122.000 184.000
Sum omløpsmidler 552.000 444.000 360.000 309.000 426.000
Sum eiendeler 1.582.000 974.000 360.000 309.000 426.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 164.000 -52.000 0 80.000
Sum egenkapital 403.000 264.000 48.000 100.000 180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 494.000 0 89.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 489.000 530.000 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 13.000 7.000 7.000 1.000
Betalbar skatt 45.000 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 140.000 132.000 198.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 12.000 84.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 690.000 180.000 312.000 208.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 974.000 360.000 308.000 426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -138.000 264.000 48.000 101.000 180.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.5 1.2 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 2.5 1.2 1.5 1.8
Soliditet 25.5 27.1 13.3 32.5 42.3
Resultatgrad 28.6 13.5 -3.2 -4.4 3.0
Rentedekningsgrad 2 21.9 -7.8 -12.3 12.8
Gjeldsgrad 2.9 2.7 6.5 2.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 36.8 24.8 -12.5 -23.7 15.0
Signatur
18.09.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex